Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Vlaardingen

Wie zijn wij?

De afdeling Vlaardingen werd opgericht op 19 oktober 1981 en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de grotere PCOB-afdelingen en stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van haar leden in de meest uitgebreide zin te behartigen.

Wat doen wij?

Het bestuur organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling die gehouden worden op de 2e maandagmiddag van de maand in het Kerkcentrum Holy aan de Reigerlaan. Wij geven een plaatselijk “Contactblad” uit dat maandelijks (10 x per jaar) met het bondsblad “Perspectief” bij onze leden wordt bezorgd. Verder kunnen senioren bij ons terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen (hulp bij belastingaangiftes), huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit (rijbewijskeuring). Onze leden kunnen met hun ledenpas gebruik maken van vele kortingen zowel bij landelijke (b.v. zorgverzekeraars) als plaatselijke aanbieders. Wij verzorgen 2 x per jaar een dagtocht per bus en ook wordt er een binnenlandse en een buitenlandse vakantieweek georganiseerd.

Wat kunt u doen?

U kunt lid worden van onze plaatselijke afdeling voor een jaarcontributie van:

€  55,– voor een echtpaar of samenlevingsverband
€  33,– voor een individueel lidmaatschap

Neem hiervoor contact op met onze ledenadministratie:

Trudie Poot, Kethelweg 204 b, 3135 GP Vlaardingen, tel.: 010-4491566 email: trudie.poot@kpnmail.nl
Ook kunt u bij haar ter informatie een exemplaar van ons Contactblad en de Perspectief aanvragen.

Contact

Dhr. H. ten Kate