Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Veenendaal

Wie zijn wij?

Wij zijn een plaatselijke afdeling van de landelijke Protestants Christelijke Ouderen Bond. De Bijbel is de grondslag voor de visie en het handelen van de PCOB.

Landelijke  activiteiten zijn:
  • het streven naar het welzijn van alle 50-plussers en het bevorderen van goede sociale contacten
  • het behartigen van hun belangen op verschillende gebieden:
  • gezondheid
  • thuiszorg
  • voorzieningen voor gehandicapten
  • huisvesting, aanpasbaar bouwen
  • verkeer en vervoer
  • inkomensbeleid (A.O.W.)
  • het geven van adviezen bij persoonlijke vragen op het gebied van belastingen, huisvesting etc.

Contact

W.Kruijsse

E: wkruijsse@gmail.com