Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Ureterp e.o.

Wie zijn wij?

De Afdeling Ureterp e.o. van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen
van de oudere inwoners van Ureterp e.o. in de meest uitgebreide zin te behartigen.

Wat doen wij?

Het bestuur van de Afdeling Ureterp e.o. organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting,
ontspanning en ontwikkeling.
Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg,
inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen.
Meer hierover kunt u lezen op de centrale website.

Wat kunt u doen?

De PCOB organiseert het gehele jaar door activiteiten voor leden.
Lees meer over deze activiteiten op de centrale website.

Wilt u zich actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook.
Neem hiervoor contact op met de secretaris van de afdeling.

Secretaris:  mw. R. Jonkman  E-mail: r.a.jonkman@planet.nl

Samenstelling bestuur:

Voorzitter:                           H. de Jong-Kiers  E-mail: jhde.jong@hotmail.com                      tel. 0512-302489                 

Secretariaat :                       R. A. Jonkman     E-mail: r.a.jonkman@planet.nl                         tel 06-22044111

Penningmeester:               G. Bron-Bron         E-mail: dogrie@gmail.com:                              tel. 0512-301949

Algemeen adjunct:          vacant

Lid:                                         vacant                             

Het programma voor het nieuwe seizoen ziet er als volgt uit:

We beginnen op 28 september 2022 
Dhr. Johan Veenstra uit Nijeholtpade draagt voor uit eigen werk

26 oktober 2022
Mevr. Paalman uit Leek
Zij vertelt over hoe een kleine wereld groot wordt
Mevr. Paalman is namelijk blind

23 november 2022 Dhr. Bijlsma uit Drachten
Onderwerp: Oer it iis en it reedriden yn de winter yn Fryslân

25 januari 2023
Dhr. Wytse Hospes uit Tersoal
Hij heeft meegedaan aan het Ouderensongfestival en neemt zijn accordeon mee,
zodat we kunnen luisteren naar zijn zingen en ook met elkaar zingen

22 februari 2023
Dhr. J.M. Heerssema uit Beilen
Er wordt een presentatie gegeven over gebrandschilderd glas in kerken, kloosters en synagogen

22 maart 2023
Dorcas komt vertellen over de organisatie

We komen samen op de woensdagmiddag in het M.F.C. “De Wier” te Ureterp

Aanvang: 14:00 uur

U wordt van harte uitgenodigd.
Ook niet leden zijn welkom.

 

Contact