Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Ureterp e.o.

Wie zijn wij?

De Afdeling Ureterp e.o. van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen
van de oudere inwoners van Ureterp e.o. in de meest uitgebreide zin te behartigen.

Wat doen wij?

Het bestuur van de Afdeling Ureterp e.o. organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting,
ontspanning en ontwikkeling.
Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg,
inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen.
Meer hierover kunt u lezen op de centrale website.

Wat kunt u doen?

De PCOB organiseert het gehele jaar door activiteiten voor leden.
Lees meer over deze activiteiten op de centrale website.

Wilt u zich actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook.
Neem hiervoor contact op met de secretaris van de afdeling.

Secretaris:  mw. R. Jonkman  E-mail: r.a.jonkman@planet.nl

Samenstelling bestuur:

Voorzitter:                           H. de Jong-Kiers  E-mail: jhde.jong@hotmail.com                      tel. 0512-302489                 

Secretariaat :                       R. A. Jonkman     E-mail: r.a.jonkman@planet.nl                         tel 06-22044111

Penningmeester:               G. Bron-Bron         E-mail: dogrie@gmail.com:                              tel. 0512-301949

Algemeen adjunct:          vacant

Lid:                                         vacant                             

Het programma voor het nieuwe seizoen ziet er als volgt uit:

We beginnen op 27 september 2023 
Nanne & Ankie komen bij ons zingen.
Ze begeleiden zichzelf op gitaar, mandoline, concertina en schalmei.
Ze kunnen in veel verschillende talen zingen.

25 oktober 2023
Sjoerd Bakker is fysiotherapeut in Stiens.
De presentatie gaat over gezond ouder worden en bewegen

22 november 2023
Ds. K.J. Bijleveld uit Boornbergum  

24 januari 2024
Grytsje Kingma uit Sint Johannesga
Zang en Samenzang  met een persoonlijke noot
Ook Christelijke liederen

28 februari 2024
Jaap Klimstra uit Broeksterwâld
Onderwerp: It libben fan Sibbeltsje

27 maart 2024
Dhr. H. Hageman uit Tzummarum
Onderwerp: In het spoor van onze bevrijders

We komen samen op de woensdagmiddag in het M.F.C. “De Wier” te Ureterp

Aanvang: 14:00 uur

U wordt van harte uitgenodigd.
Ook niet leden zijn welkom.

 

Contact