Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Ureterp e.o.

Wie zijn wij?

De Afdeling Ureterp e.o. van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen
van de oudere inwoners van Ureterp e.o. in de meest uitgebreide zin te behartigen.

Wat doen wij?

Het bestuur van de Afdeling Ureterp e.o. organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting,
ontspanning en ontwikkeling.
Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg,
inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen.
Meer hierover kunt u lezen op de centrale website.

Wat kunt u doen?

De PCOB organiseert het gehele jaar door activiteiten voor leden.
Lees meer over deze activiteiten op de centrale website.

Wilt u zich actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook.
Neem hiervoor contact op met de secretaris van de afdeling.

Secretaris:  mw. R. Jonkman  E-mail: r.a.jonkman@planet.nl

Samenstelling bestuur:

Voorzitter:                           H. de Jong-Kiers  E-mail: jhde.jong@hotmail.com                      tel. 0512-302489                 

Secretariaat :                       R. A. Jonkman     E-mail: r.a.jonkman@planet.nl                         tel 06-22044111

Penningmeester:               G. Bron-Bron         E-mail: dogrie@gmail.com:                              tel. 0512-301949

Algemeen adjunct:          vacant

Lid:                                         vacant                             

Het programma voor het nieuwe seizoen ziet er als volgt uit:

We beginnen op 25 september 2024
Anke Terpstra van Brandweer Fryslân
Onderwerp: Brandveiligheid in en om het huis 

23 oktober 2024
Jan Falkena Ureterp
Onderwerp: Natuurgids bij It Fryske Gea en eendenkooien vlechten

27 november 2024
Ds. Desiree Scholtens  Stiens
Onderwerp:  Haar switsch naar de Koninklijke Marine

25 januari 2025
Dhr. R. Alberts
Onderwerp: Boekbespreking  “Kind van het water” 

26 februari 2025
Kees Timmerman  Oosterwolde
Onderwerp:  Veenhuizen, Gesticht uit Weldadigheid

26 maart 2025
Annet, Annette en Ineke  “Stil” 
Zij zingen geestelijke liederen driestemmig A capella 
Onderwerp: Op weg naar Pasen

We komen samen op de woensdagmiddag in het M.F.C. “De Wier” te Ureterp

Aanvang: 14:00 uur

U wordt van harte uitgenodigd.
Ook niet leden zijn welkom.

 

Contact