Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Tilburg

Wie zijn wij?

De Afdeling Tilburg van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Tilburg in de meest uitgebreide zin te behartigen.  De afdeling Tilburg heeft ongeveer honderd leden.
Wij zijn aangesloten bij de landelijke KBO-PCOB – met een kantoor in Utrecht.
De bond maakt zich sterk voor een centrale positie en betere belangen behartiging van 50-plussers in de samenleving. Het christelijk sociaal gedachtegoed vormt daarbij de grondslag voor het denken en handelen.
In veel gevallen wordt samengewerkt met de andere ouderenbonden

Wat doen wij?

Het bestuur van de Afdeling Tilburg probeert op allerlei manieren invloed uit te oefenen op de besluiten die ertoe moeten leiden dat het in de gemeente, met de steeds  toenemende vergrijzing, goed wonen blijft.
Daarnaast organiseert de Afdeling regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

Wat kunt u doen?

Wilt u zich actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de afdeling.

Activiteiten Afdeling Tilburg

Gedurende de periode van september tot en met mei kunnen de leden elkaar ontmoeten op de eerste dinsdagmiddag van de maand.
In december is er een adventviering. In april is de jaarlijkse ledenvergadering.

Circa 9 keer per jaar zijn er bijeenkomsten op dinsdagmiddag om 13:45 uur in de Opstandingskerk Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat, 5037 DC Tilburg,

Contactgegevens

Protestants Christelijke Ouderen Bond Tilburg
p/a Griegstraat 641.  5011 HN Tilburg
Dhr. G. van Alewijk tel. 455 14 04 / secretaris
e-mail: gad.van.alewijk@gmail.com

Contact

Dhr. G.A.D. van Alewijk (Gerard)

E: gad.van.alewijk@gmail.com