Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

PCOB Stiens e.o.

Op 11 oktober 2022 spreekt NIET de heer Lodewijk Born, hij is geveld door Corona! In plaats daarvan komt de heer J.W. Visser uit Sneek met als onderwerp GEVELSTENEN MET EEN BIJBELS MOTIEF. Hij zou in januari 2023 spreken met dit onderwerp.

Wij zijn de heer Visser zeer erkentelijk!

Ook gasten zijn welkom.

Aanvang 14:30 uur en het vindt plaats in De Hege Stins, Gijsbert Japicxstrjitte te Stiens.

Contact

Dhr. Th. Boorsma, tel. 06 1228 2511

E: tjboorsma@hetnet.nl