Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Ledenvergadering op dinsdag 11 april 2023: de fietsersbond met tips voor gemak en veiligheid!

De volgende ledenvergadering zal de heer Kees Mourits beleidsmedewerker van de Fietsersbond in Fryslân, u tips aan de hand doen voor het gebruik van ebike, rollator en nog veel meer. 

De Fietsersbond is een landelijke organisatie die ook richting de politiek probeert aandacht te vragen en op situaties te wijzen ter bevordering van de veiligheid van de fietsers en voetgangers. Wilt u meer informatie, zie dan op: www.fietsersbond.nl 

Aanvang 14:30 uur en het vindt zoals gebruikelijk plaats in De Hege Stins, Gijsbert Japicxstrjitte te Stiens.             

Hartelijk welkom!

 

 

 

 

Contact

Dhr. Th. Boorsma, tel. 06 1228 2511

E: tjboorsma@hetnet.nl