Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Stiens eo

Ledenvergadering VRIJDAG 15 DECEMBER  2023 aanvang 15:30: KERSTVIERING samen met de Diaconie PG Stiens.

Afwijkende dag en afwijkende tijd dus, maar dezelfde plaats: De Hege Stins.

Om 15:30 uur ontvangst met een kopje koffie of thee in de hal van de kerk. Aansluitend de Kerstviering die duurt tot ongeveer 17:45 uur.

Na de viering is er een broodmaaltijd in de bijzaal met aan het slot een collecte voor de Voedselbank.

Aanmelden bij Thom Boorsma, uiterlijk 11 december, via de mail tjboorsma@hetnet.nl of telefonisch 06 122825 11 voor de viering en met wel of niet deelname aan de broodmaaltijd. 

Contact

Dhr. Th. Boorsma, tel. 06 1228 2511

E: tjboorsma@hetnet.nl