Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Sneek, doel en organisatie

Welkom op de afdelingspagina van PCOB afdeling Sneek

Op deze pagina vindt u nieuws en activiteiten van de afdeling.

De organisatie van de PCOB stelt zich tot doel de belangen van personen boven de 50 jaar te behartigen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Dit gebeurt door middel van: 

  • Contacten met landelijke, provinciale en lokale overheden en het geven van gevraagd en ongevraagd advies.
  • Participeren in WMO-adviesraden, cliëntenraden van zorginstellingen, pensioenfondsen, welzijnsorganisaties en dergelijke.

Speerpunten

  • Wonen, welzijn en zorg
  • Veiligheid
  • Koopkracht
  • Digitalisering
  • Zingeving

Onze afdeling organiseert regelmatig bijeenkomsten en activiteiten voor ontmoeting, ontspanning, voorlichting en filmmiddagen. In de zomerperiode worden fietstochten georganiseerd. Ook worden kleinere activiteiten aangeboden zoals bloemschikken.

Op verschillende gebieden werken we samen met KBO-Sneek, bijvoorbeeld bij het organiseren van bijeenkomsten.

Wilt u zich ook actief inzetten? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. (Jonge) Senioren die ons werk ondersteunen, die actief mee willen werken aan hun en onze toekomst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de afdeling.

Contact

Mevr. E.E. Evertse - van Doornspeek

E: sneek@pcob50plus.nl