Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Smilde

Wie zijn wij?

De Afdeling Smilde van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Smilde in de meest uitgebreide zin te behartigen. De afdeling telt  189 leden.

Wat doen wij?

Het bestuur van de Afdeling Smilde organiseert gemiddeld 9 keer per jaar bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.
Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op de centrale website.

Wat kunt u doen

De PCOB organiseert het gehele jaar door activiteiten voor leden. Lees meer over deze activiteiten op de centrale website.
Wilt u zich actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de afdeling.

Bestuur:

voorzitter: Mevr. H. Boer
secretaris: Dhr. L. Trip
penningmeester: Dhr. L. Boer
Lid: Mevr. W. Vochtelo
Lid: Mevr. A. Joustra
Webmaster: L. Boer

Contact

Dhr. L.W. Trip (Luit)

E: luitentini@ziggo.nl

Een vast punt in onze jaarlijkse agenda:
Mei/juni een fietstocht.
Augustus/september een busreis.
Voor nadere informatie zie nieuwsbrieven

Onze ontmoetingen zijn altijd op dinsdag in
“Het Beurtschip” Aanvang: 14.00 uur

Laatste ontmoeting seizoen 2023-2024

Dinsdag