Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Smilde

Wie zijn wij?

De Afdeling Smilde van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Smilde in de meest uitgebreide zin te behartigen. De afdeling telt  189 leden.

Wat doen wij?

Het bestuur van de Afdeling Smilde organiseert gemiddeld 9 keer per jaar bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.
Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op de centrale website.

Wat kunt u doen

De PCOB organiseert het gehele jaar door activiteiten voor leden. Lees meer over deze activiteiten op de centrale website.
Wilt u zich actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de afdeling.

Bestuur:

voorzitter: Mevr. H. Boer
secretaris: Dhr. L. Trip
penningmeester: Dhr. L. Boer
Lid: Mevr. A. Joustra
Webmaster: L. Boer

Contact

Dhr. L.W. Trip (Luit)

E: luitentini@ziggo.nl
UITNODIGING JAARLIJKSE FIETSTOCHT OP DONDERDAG 9 JUNI 2022

Onze jaarlijkse fietstocht houden we bij goed weer op donderdag 9 juni. We vertrekken om 9.30 uur vanaf  “het Beurtschip”  te Smilde. U kunt zich hiervoor op geven bij Hendrikje en Lambert Boer 06-13491718 of een mailtje naar hboervv@live.nl  

 UITNODIGING JAARLIJKSE BUSREIS OP WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2022   

Noteert u deze datum alvast in uw agenda in de volgende nieuwsbrieven zullen we u hierover verder berichten. De vertrektijden en de opstapplaatsen zullen we dan ook vermelden.

 DATA LEDENBIJEENKOMSTEN IN HET SEIZOEN 2022/2023
LOCATIE:IN HET BEURTSCHIP
AANVANG:  14.00 UUR

Dinsdag 13 september, dinsdag 11 oktober, dinsdag 8 november, dinsdag 13 december kerstviering, dinsdag 10 nieuwjaarsbijeenkomst, dinsdag 14 februari jaarvergadering,   dinsdag 14 maart en dinsdag 18 april.

De invulling van de ledenbijeenkomsten worden vermeld in de nieuwsbrief van juli,/augustus.