Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Putten

Wat doet PCOB Putten?

PCOB-afdeling Putten maakt onderdeel uit van een organisatie die de belangen voor senioren landelijk en plaatselijk behartigt. De PCOB heeft landelijk zo’n 90.000 leden.

Wat doet de PCOB landelijk?

De PCOB zet zich in voor het welzijn van ouderen in Nederland. Wij doen dat gezamenlijk met andere ouderenorganisaties. Wij richten ons op de belangen van ouderen op het gebied van: arbeidsparticipatie, zorg en welzijn, mobiliteit en financiën.

Wij volgen de landelijk ontwikkelingen en indien nodig ondernemen wij actie. Met lobbywerk richting politiek en andere beleidsbepalende organisaties zijn we in contact. We zitten regelmatig aan tafel met ministers en leden van de Tweede Kamer. Met het leden magazine KBO/PCOB worden wij op de hoogte gehouden. Het ‘Magazine’ verschijnt tien keer per jaar.

Wat doet de PCOB plaatselijk

Belangenbehartiging in eigen gemeente wordt steeds belangrijker. Steeds meer taken en verantwoordelijkheden van de landelijke overheid komen bij de gemeente te liggen. Zo wordt de zorg voor o.a. ouderen dichtbij georganiseerd, de gemeenten moeten in staat zijn maatwerk te leveren. Dat biedt veel kansen voor de PCOB-afdelingen om op het gebied van beleid invloed uit te oefenen en op te komen voor de belangen van de ouderen in Putten.

Leden van de PCOB:

Kijk ook  eens op de PCOB-website: www.pcob.nl

Welkomstpakket

Het welkomst pakket voor nieuwe leden:

 • Een Magazine KBO/PCOB
 • De Nieuwsbrief van onze afdeling
 • De ledenpas krijgt u uit Nieuwegein toegestuurd
 • Een kleine attentie
Wij kunnen ons  voorstellen dat u vragen heeft :

Contactadres van het secretariaat:

PCOB-afdeling Putten

H.F.W. Schouten

Prins Hendrikweg 76a

3881 GG  Putten

Telefoon: 0341-352311

E-mail: hfwschouten@hetnet.nl

Wat doen wij
 • Wij organiseren eenmaal in een jaar een dagreisje: meestal in het najaar .Dit jaar op 12 september 2024  Vertrek 8.45 vanaf De Aker Fontanus plein 2
 • Er is een commissie die zich bezighoudt met het uitnodigen van sprekers op ledenvergaderingen.
 • Negen maal in het jaar verschijnt het Magazine en  de plaatselijk nieuwsbrief.
 • Negenmaal in het jaar worden er ledenvergaderingen gehouden in een zaal van de ‘De Aker’, Fontanus plein 2 in Putten en wel van 14.30 tot 16.30 uur.

(Daar zijn ook niet leden welkom) Uiteraard hopen we dat ze lid willen worden van onze gezellige PCOB.

 • Aansluitend aan de ‘Kerstviering’ organiseren wij een broodmaaltijd met onze leden.
 • We nemen als bestuur plaatselijk deel aan activiteiten op het terrein van de ouderenzorg.
 • Eenmaal in het jaar worden alle vrijwilligers met een attentie verrast.
 • Ook zijn er dames die een bezoekje brengen bij leden waar verdriet of ziekte is en als er sprake is van een jubileum. Tevens bezorgen wij bij ouderen die 80 jaar zijn geworden een verjaardagskaart.
 • Verder verkoopt één van de bestuursleden zelfgemaakte kaarten ten bate van de afdelingskas.
 • Het afdelingsbestuur neemt ook deel aan regio- vergaderingen.
De contributie bedraagt:

Voor alleenstaanden: € 32,50                        Voor echtparen: € 55,-

Het bestuur van de PCOB:
Voorzitter dhr. W. Drost wdrost49@kpnmail.nl 0341-360247
Secretaris dhr. W. Schouten hfwschouten@hetnet.nl 0341-352311
1e Penningmeester mevr. D. Datema-van de Berg h.d.berg@kpnmail.nl 0341-354303
2e Penningmeester vacant    
Alg. Adjunct mevr. T. Kleijer-van de Kamp rkleyer@gmail.nl 0341-352324
Lief en Leed mevr. R. Doppenberg- Dokter doppenberg@hotmail.nl 0341-354762
       
Verkoop kaarten mevr. J. Brandsen –  Bonestro   0341-356074
Coördinatie nieuwsbrieven fam. J Ruitenbeek Heinestraat 8, 3882 DM Putten 0341-491217

 Een woord vooraf:

Elke maand houden we weer onze gezellige ledenvergaderingen.  Al is het aantal deelnemers aanzienlijk minder geworden. We hopen in de toekomst dat weer meer leden onze  middagen komen bezoeken.

We hebben elkaar als ouderen hard nodig. De eenzaamheid onder ouderen is  sterk toegenomen. Daarom is het zo belangrijk dat onze ledenvergaderingen ons weer samen verbinden.

Ook dit jaar hebben we weer allerlei mooie onderwerpen voor u. Breng gerust iemand mee . We hopen u allen weer te ontmoeten.

Datem

Onderwerp

 

5 januari 2024

Ds., Jonker over Israël en de Palestijnen

 

29 februari 

Jaarvergadering met bingo

28 maart

 Pasen met mannen ensemble Tehillim o.l.v. Dhr. A van Maanen

25 april

    Dierenarts Gerard van Eijden met anekdotes over zijn praktijk

30 mei 

mevr. Gerdien van de Ent Directeur Woningstichting Putten

26 September 

Piet Brandsma met mooie dia’s over zijn vele reizen die hij gemaakt heeft.

31 oktober Ds. Van Zwet  over Kerkhervorming
28 november Dr. J. Kuinder met een presentatie over Antarctica dat hij met een zeilschip 4x bezocht heeft waarop hij scheepsarts was 
18 december Kerst met mannenensemble Tehillim met broodmaaltijd

 

Contact

Dhr. H.F.W. Schouten