Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Putten

Wat doet PCOB Putten?

PCOB-afdeling Putten maakt onderdeel uit van een organisatie die de belangen voor senioren landelijk en plaatselijk behartigt. De PCOB heeft landelijk zo’n 90.000 leden.

Wat doet de PCOB landelijk?

De PCOB zet zich in voor het welzijn van ouderen in Nederland. Wij doen dat gezamenlijk met andere ouderenorganisaties. Wij richten ons op de belangen van ouderen op het gebied van: arbeidsparticipatie, zorg en welzijn, mobiliteit en financiën.

Wij volgen de landelijk ontwikkelingen en indien nodig ondernemen wij actie. Met lobbywerk richting politiek en andere beleidsbepalende organisaties zijn we in contact. We zitten regelmatig aan tafel met ministers en leden van de Tweede Kamer. Met het leden magazine KBO/PCOB worden wij op de hoogte gehouden. Het ‘Magazine’ verschijnt tien keer per jaar.

Wat doet de PCOB plaatselijk

Belangenbehartiging in eigen gemeente wordt steeds belangrijker. Steeds meer taken en verantwoordelijkheden van de landelijke overheid komen bij de gemeente te liggen. Zo wordt de zorg voor o.a. ouderen dichtbij georganiseerd, de gemeenten moeten in staat zijn maatwerk te leveren. Dat biedt veel kansen voor de PCOB-afdelingen om op het gebied van beleid invloed uit te oefenen en op te komen voor de belangen van de ouderen in Putten.

Leden van de PCOB:

Kijk ook  eens op de PCOB-website: www.pcob.nl

Welkomstpakket

Het welkomst pakket voor nieuwe leden:

 • Een Magazine KBO/PCOB
 • De Nieuwsbrief van onze afdeling
 • De ledenpas krijgt u uit Nieuwegein toegestuurd
 • Een kleine attentie
Wij kunnen ons  voorstellen dat u vragen heeft :

Contactadres van het secretariaat:

PCOB-afdeling Putten

H.F.W. Schouten

Prins Hendrikweg 76a

3881 GG  Putten

Telefoon: 0341-352311

E-mail: hfwschouten@hetnet.nl

Wat doen wij
 • Wij organiseren tweemaal in een jaar een dagreisje: in het voor en najaar.
 • Er is een commissie die zich bezighoudt met het bezoeken van leden.
 • Er is een commissie die zich bezighoudt met het uitnodigen van sprekers op ledenvergaderingen.
 • Tienmaal in het jaar verschijnt de plaatselijk nieuwsbrief.
 • Negenmaal in het jaar worden er ledenvergaderingen gehouden in de grote zaal van ‘De Aker’, Fontanusplein 2 in Putten en wel van 14.30 tot 16.30 uur.

(Daar zijn ook niet leden welkom) Uiteraard hopen we dat ze lid willen worden van onze gezellige PCOB.

 • Aansluitend aan de ‘Kerstviering’ organiseren wij een broodmaaltijd met onze leden.
 • We nemen als bestuur plaatselijk deel aan activiteiten op het terrein van de ouderenzorg.
 • Er wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de leden die steeds weer zorgen dat de Nieuwsbrief bij de leden thuis wordt bezorgd. Ze worden dan even in het zonnetje gezet.
 • Ook zijn er dames die een bezoekje brengen bij leden waar verdriet of ziekte is en als er sprake is van een jubileum. Tevens bezorgen wij bij ouderen die 80 jaar zijn geworden een verjaardagskaart.
 • Verder verkoopt één van de bestuursleden zelfgemaakte kaarten ten bate van de afdelingskas.
 • Het afdelingsbestuur neemt ook deel aan regio- vergaderingen.
De contributie bedraagt:

Voor alleenstaanden: € 30,-                         Voor echtparen: € 50,-

Het bestuur van de PCOB:
Voorzitter dhr. W. Drost wdrost49@kpnmail.nl 0341-360247
Secretaris dhr. W. Schouten hfwschouten@hetnet.nl 0341-352311
1e Penningmeester mevr. D. Datema-van de Berg h.berg6569@upcmail 0341-354303
2e Penningmeester vacant    
Alg. Adjunct mevr. T. Kleijer-van de Kamp rkleyer@gmail.nl 0341-352324
Lief en Leed mevr. R. Doppenberg- Dokter doppenberg@hotmail.nl 0341-354762
Reisjes dhr. H. Teunissen   0341-354162
Verkoop kaarten mevr. J. Brandsen –  Bonestro   0341-356074
Coördinatie nieuwsbrieven fam. J Ruitenbeek Heinestraat 8, 3882 DM Putten 0341-491217
 

 Een woord vooraf:

Op dit moment kunnen we gelukkig onze ledenvergaderingen weer houden. Al is het aantal deelnemers aanzienlijk minder geworden. We hopen in de toekomst dat weer meer leden onze gezellige middagen komen bezoeken.

We hebben elkaar als ouderen hard nodig. De eenzaamheid onder ouderen is  sterk toegenomen. Daarom is het zo belangrijk dat onze ledenvergaderingen weer van start  gaan.

Dit seizoen is weer bijna voorbij.  We hebben op 2 juni nog één ledenvergadering met aansluitend een broodmaaltijd ter afsluiting. Op 29 september hopen we onze ledenvergaderingen weer te vervolgen. We wensen iedereen veel gezondheid, een goede zomer en blijf ook in eenzame perioden omzien naar elkaar. Graag tot ziens op 29 september.

Datum Onderwerp
2 juni 2022

Mini Tuten (met de koe aan tafel)

29 september 2022             Reijer van de Berg met verhalen die hij als kind meemaakte bij de razzia in Putten

13 oktober    2022                Dagreisje  naar Oostendorp. we bezoeken de Bakkersmolen van Schuld en de glasblazerij. Incl. koffie met gebak en diner.                                                     kosten € 64,00. Dus geef u snel op. Tel. 354162 H. Teunissen

Contact

Dhr. H.F.W. Schouten