Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Putten

Wat doet PCOB Putten?

PCOB-afdeling Putten maakt onderdeel uit van een organisatie die de belangen voor senioren landelijk en plaatselijk behartigt. De PCOB heeft landelijk zo’n 90.000 leden.

Wat doet de PCOB landelijk?

De PCOB zet zich in voor het welzijn van ouderen in Nederland. Wij doen dat gezamenlijk met andere ouderenorganisaties. Wij richten ons op de belangen van ouderen op het gebied van: arbeidsparticipatie, zorg en welzijn, mobiliteit en financiën.

Wij volgen de landelijk ontwikkelingen en indien nodig ondernemen wij actie. Met lobbywerk richting politiek en andere beleidsbepalende organisaties zijn we in contact. We zitten regelmatig aan tafel met ministers en leden van de Tweede Kamer. Met het leden magazine KBO/PCOB worden wij op de hoogte gehouden. Het ‘Magazine’ verschijnt tien keer per jaar.

Wat doet de PCOB plaatselijk

Belangenbehartiging in eigen gemeente wordt steeds belangrijker. Steeds meer taken en verantwoordelijkheden van de landelijke overheid komen bij de gemeente te liggen. Zo wordt de zorg voor o.a. ouderen dichtbij georganiseerd, de gemeenten moeten in staat zijn maatwerk te leveren. Dat biedt veel kansen voor de PCOB-afdelingen om op het gebied van beleid invloed uit te oefenen en op te komen voor de belangen van de ouderen in Putten.

Leden van de PCOB:

Kijk ook  eens op de PCOB-website: www.pcob.nl

Welkomstpakket

Het welkomst pakket voor nieuwe leden:

 • Een Magazine KBO/PCOB
 • De Nieuwsbrief van onze afdeling
 • De ledenpas krijgt u uit Nieuwegein toegestuurd
 • Een kleine attentie
Wij kunnen ons  voorstellen dat u vragen heeft :

Contactadres van het secretariaat:

PCOB-afdeling Putten

H.F.W. Schouten

Prins Hendrikweg 76a

3881 GG  Putten

Telefoon: 0341-352311

E-mail: hfwschouten@hetnet.nl

Wat doen wij
 • Wij organiseren eenmaal in een jaar een dagreisje: meestal in het najaar .Dit jaar op 12 oktober 2023. Vertrek 10.15 De Aker Fontanus plein 2
 • Er is een commissie die zich bezighoudt met het bezoeken van leden.
 • Er is een commissie die zich bezighoudt met het uitnodigen van sprekers op ledenvergaderingen.
 • Tienmaal in het jaar verschijnt de plaatselijk nieuwsbrief.
 • Negenmaal in het jaar worden er ledenvergaderingen gehouden in de grote zaal van ‘De Aker’, Fontanus plein 2 in Putten en wel van 14.30 tot 16.30 uur.

(Daar zijn ook niet leden welkom) Uiteraard hopen we dat ze lid willen worden van onze gezellige PCOB.

 • Aansluitend aan de ‘Kerstviering’ organiseren wij een broodmaaltijd met onze leden.
 • We nemen als bestuur plaatselijk deel aan activiteiten op het terrein van de ouderenzorg.
 • Er wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de leden die steeds weer zorgen dat de Nieuwsbrief bij de leden thuis wordt bezorgd. Ze worden dan even in het zonnetje gezet.
 • Ook zijn er dames die een bezoekje brengen bij leden waar verdriet of ziekte is en als er sprake is van een jubileum. Tevens bezorgen wij bij ouderen die 80 jaar zijn geworden een verjaardagskaart.
 • Verder verkoopt één van de bestuursleden zelfgemaakte kaarten ten bate van de afdelingskas.
 • Het afdelingsbestuur neemt ook deel aan regio- vergaderingen.
De contributie bedraagt:

Voor alleenstaanden: € 30,-                         Voor echtparen: € 50,-

Het bestuur van de PCOB:
Voorzitter dhr. W. Drost wdrost49@kpnmail.nl 0341-360247
Secretaris dhr. W. Schouten hfwschouten@hetnet.nl 0341-352311
1e Penningmeester mevr. D. Datema-van de Berg h.d.berg@kpnmail.nl 0341-354303
2e Penningmeester vacant    
Alg. Adjunct mevr. T. Kleijer-van de Kamp rkleyer@gmail.nl 0341-352324
Lief en Leed mevr. R. Doppenberg- Dokter doppenberg@hotmail.nl 0341-354762
       
Verkoop kaarten mevr. J. Brandsen –  Bonestro   0341-356074
Coördinatie nieuwsbrieven fam. J Ruitenbeek Heinestraat 8, 3882 DM Putten 0341-491217

 Een woord vooraf:

Op dit moment kunnen we gelukkig onze ledenvergaderingen weer houden. Al is het aantal deelnemers aanzienlijk minder geworden. We hopen in de toekomst dat weer meer leden onze gezellige middagen komen bezoeken.

We hebben elkaar als ouderen hard nodig. De eenzaamheid onder ouderen is  sterk toegenomen. Daarom is het zo belangrijk dat onze ledenvergaderingen weer van start  gaan.

In dit nieuwe jaar hebben we weer allerlei mooie onderwerpen voor u. Breng gerust iemand mee . We hopen u allen weer te ontmoeten.

Datum Onderwerp
26-01-2023

Mevr. A van der Hout over Hospice Nijkerk

23-02-2023

 Jaarvergadering met bingo

30-03-2023

 Pasen met mannen ensemble Tehillim o.l.v. Dhr. A van Maanen

20-04-2023 

    The Rolling Oldies uit Baarn reizen met hun fiets de hele wereld door

25-05-2023

Ds. Mijderwijk komt vertellen over andere geloven

28-09-2023

Wens ambulance

26-10-2023

Wethouders Cornelissen en va de Hoorn Putten

30-11-2023 

Rien Mouw natuurfotograaf

13-12-2023

Kerstmiddag met Aart Haverkamp

 

Contact

Dhr. H.F.W. Schouten