Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Papendrecht

Wie zijn wij?
De Afdeling Papendrecht van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Papendrecht in de meest uitgebreide zin te behartigen.
 
Onze afdeling bestaat dit jaar 28 jaar en heeft momenteel ongeveer 200 leden. De PCOB heeft een interkerkelijke basis en werkt vanuit de rijkdom die we als christenen delen. De PCOB hecht aan haar christelijke identiteit. 
 
Wat doen wij?

Voor de PCOB is de Protestants Christelijke achtergrond steeds drijfveer van ons handelen. Levenswaarden als: solidariteit, rentmeesterschap of omzien naar elkaar zijn voor ons belangrijke uitgangspunten in deze steeds meer individualistisch wordende wereld. Tegen deze achtergrond is ontmoeting met ‘naasten’ erg belangrijk. En naarmate mensen ouder (en vaak ook eenzamer) worden, wordt die ontmoeting steeds belangrijker.

Daarom organiseert onze afdeling (m.u.v. de zomermaanden) maandelijks op de derde donderdag van de maand tussen 14.00 en ong. 16.00 uur een bijeenkomst in de grote zaal van de Elimkerk aan de P.C. Hooftlaan, die gemiddeld door 65 personen wordt bezocht. Daarin neemt ‘ontmoeting’ een belangrijke plaats. Vrijwel altijd is er een spreker/spreekster van ‘buiten’ met soms een humoristisch, soms een serieus programma, waarbij, zo mogelijk, ook aandacht wordt geschonken aan de tijd van het jaar en/of de Christelijke feestdagen. De advents/kerstviering is daarbij een hoogtepunt.

Jaarlijks organiseren we ook een gezellige bus dagtocht waarin we elkaar op ontspannen manier kunnen ontmoeten.

Soms is het voor leden, door ziekte of leeftijd, niet (meer) mogelijk aan de plaatselijke activiteiten deel te nemen. Dan proberen we toch contacten te onderhouden door een kaartje, bezoekje, of bijv. bij speciale gelegenheden met een bloemetje. Ook dit ‘omzien naar elkaar’ zien we als een belangrijk en gewaardeerd deel van ons werk.

Wat kunt u doen?

Wilt u zich actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de afdeling.

Contact

Dhr. A.H. de Groot (Arie)

E: pcobpapendrecht@gmail.com