Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Oss

Wie zijn wij? en wat doen wij?

In januari 2008 hebben wij een nieuwe start gemaakt. We zijn er trots op dat sindsdien het ledental tot heden jan. 2014 meer dan verdubbeld is naar 86. We streven ernaar in 2015 meer dan 100 leden te hebben. Het bestuur telt 5 leden gelijk verdeeld over 2 vrouwen en 3 mannen.
Enkele bestuursleden en leden vertegenwoordigen onze PCOB-afdeling in commissies en stuurgroepen ter plaatse en in het gewest.
De heer G. Windhorst zorgt voor de verspreiding van het maandblad “KBO-PCOB Magazine” en de aanvullende afdelingsnieuwsbrief.
Belangstelling? Vraag hem om een proefexemplaar tel. 0412-632908.

Omzien naar elkaar is een belangrijk onderdeel van onze afdeling.
Hiervoor hebben we een commissie “Wel en Wee”. Zieken worden bezocht.
Ook aan feestelijke gebeurtenissen wordt aandacht besteed.

De activiteitencommissie stelt het jaarprogramma samen.
Zoveel mogelijk wordt rekening gehouden met de volgende aandachtspunten: voorlichting op velerlei gebied, cultuur, ontmoeting en ontspanning.
Ook worden er excursies georganiseerd.
De afdelingsbijeenkomsten worden gehouden op dinsdagmiddag
van 14:00 tot 16:00 uur in de Pinksterterp grenzend aan de Paaskerk,
adres: Vianenstraat 102, Oss.

Belangstelling? Kom gerust eens naar één van onze bijeenkomsten.
Wat er geboden wordt en wanneer vindt u hieronder in het jaarprogramma.
De contributie per jaar bedraagt voor 1 persoon € 34,00 en € 50,00 voor 2 personen op hetzelfde adres.

Lid worden? Of u wilt meer inlichtingen? Neem contact op met onze secretaris:
H. Voortman
Goorstraat 30
5384 PR OSS

Telefoon: 0412-456047
E-mail: h.voortman2@kpnplanet.nl

Contact

Dhr. H. Voortman (Herman)

E: h.voortman2@kpnplanet.nl