Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Noordoostpolder

Wie zijn wij?

Als PCOB Noordoostpolder zijn we een actieve groep. We hebben de belangen van de doelgroep senioren hoog in het vaandel staan. Daartoe bieden we o.a. allerlei mogelijkheden voor onderlinge contacten.

Jaarlijks komt er 10 keer een Nieuwsbrief uit en ook op deze website kunt u informatie vinden van onze afdeling.

Op de derde dinsdag van de maand organiseren we een bijeenkomst voor leden en belangstellenden, met een afwisselende inhoud, van informatief, van luim en ernst. Jaarlijks is er de Kerstviering met broodmaaltijd.

Twee keer per jaar organiseren we een busreis, 1 keer een korte en 1 keer een langere.

In het voor- en najaar organiseren we samen met de andere twee plaatselijke seniorenbonden een middag met een actueel thema.

Ook organiseren we samen het zgn. Nieuwjaarsconcert en de Toneelmiddag en bemiddelen we in de rijbewijskeuring.

De landelijke KBO-PCOB speerpunten Wonen, Welzijn/Zorg, Veiligheid, Zingeving, Koopkracht en Digitalisering hebben ook plaatselijk de aandacht. Zo zijn er samen met de beide andere seniorenbonden periodiek gesprekken met o.a. de wethouder Sociaal Domein, met de Welzijnsstichting Carrefour waarin deze speerpunten onderwerp van gesprek zijn.

Alle activiteiten van besturen, van organiseren bijeenkomsten en reisjes, van ondersteuning bij Zorg/Welzijn zaken, van hulp bij het invullen belastingformulieren, van bezorging van het Magazine met de Nieuwsbrief, van het omzien naar elkaar door de contactpersonen wordt met veel inzet en betrokkenheid gedaan door vrijwilligers……en groep van zo’n, 50 personen.

 

 

Contact

Mevr. T.M. Bakker (Trijnie)

E: trijnie.bakker@planet.nl