Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Nijkerk/Hoevelaken

PCOB Nijkerk, Nijkerkerveen, Hoevelaken is een actieve afdeling.

Zo zijn er bijeenkomsten, inzet voor goede zorg, wonen en mobiliteit, reisjes, een kunst- en muziekkring,  Fysio-fit trainingen; en natuurlijk belangenbehartiging in eigen gemeente. PCOB Nijkerk maakt deel uit van de ANBO-PCOB organisatie die de belangen voor senioren landelijk en plaatselijk behartigd. 

Wat doet het PCOB landelijk

De PCOB zet zich in voor het welzijn van alle ouderen in Nederland. We doen dat gezamenlijk met andere ouderen organisaties maar in het bijzonder voor onze eigen leden. Dan gaat het om de belangen van ouderen op het gebied van Arbeidsparticipatie, Zorg, welzijn & wonen, Gezondheid & ziekte en Financiën.

We volgen de ontwikkelingen en ondernemen zo nodig actie. Met lobbywerk richting politiek en andere beleidsbepalende organisaties. Wij zitten regelmatig aan tafel met ministers en met leden van de Tweede Kamer. Middels het ledenmagazine wordt u op de hoogte gehouden. Het ANBO-PCOB Magazine verschijnt tien keer per jaar. Voor leden van de PCOB is er de PCOB Ledenvoordeelpas. Daarmee krijgt u aantrekkelijke kortingen op tal van producten en diensten; ook in Nijkerk e.o.

Wat doet het PCOB in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken

Belangenbehartiging in de eigen gemeente wordt belangrijker. Steeds meer taken en verantwoordelijkheden van de landelijke overheid komen bij de gemeente te liggen. Zorg wordt dichtbij mensen georganiseerd, gemeenten moeten in staat zijn om meer maatwerk te leveren. Dat biedt veel kansen voor PCOB-afdelingen om invloed uit te oefenen op het beleid van gemeenten en op te komen voor de belangen van ouderen in de regio.

In onze plaats zijn er regelmatig ledenbijeenkomsten met belangrijke onderwerpen en boeiende sprekers. In onze plaats informeren we u daarover middels Nieuwsbrieven en Nieuwsbulletins. Die krijgt u zo’n tien keer per jaar.

Het welkomstpakket voor nieuwe leden bestaat o.a. uit:

 • een Magazine
 • de Nieuwsbrief of laatste Nieuwsbulletin van onze afdeling
 • een lijst van bedrijven en winkels waar u op vertoon van de ledenpas korting ontvangt.
 • De ledenpas krijgt u vanuit Nieuwegein toegestuurd.

Wij kunnen ons voorstellen dat u wellicht nog vragen heeft. Neem dan even contact op met het secretariaat.

Contactadres secretariaat:

PCOB-Nijkerk/Hoevelaken/Nijkerkerveen

Valkenhof 353862 LK NIJKERK
Telefoon: 033 2457231
E-mail: nijkerk@pcob50plus.nl

Verdere gegevens over PCOB afdeling Nijkerk / Nijkerkerveen en Hoevelaken

De ledenbijeenkomsten worden in Nijkerk gehouden in De Entree (ingang Bibliotheek) Frieswijkstraat 97. En in Hoevelaken in gebouw “De Stoutenborgh”, Sportweg 23. Naast voorlichting over informatieve en culturele onderwerpen is er ook de afwisseling met een ontspannende invulling op deze bijeenkomsten.

Activiteiten zoals:
 • De reiscommissie die uitstapjes georganiseerd.
 • De Kunst, lees en muziek kring die op dat gebied bijeenkomsten belegd.
 • De werkgroep lief en leed die aandacht geeft aan elkaar in blijde en droeve dagen; bijv jubilea of ziekenhuisopname.
 • De werkgroep Zorg en Wonen die de belangen behartigd voor de ouderen mbt zorg en wonen.
 • De Fysio-Fit groep(en) die wekelijks trainen aan verbetering van eigen vitaliteit en stabiliteit (valprefentie) onder stimulerende leiding van een fysiotherapeut van Fortius Fysiotherapie Nijkerk.
 • De belastinginvulservice die ouderen helpt bij de aangifte inkomstenbelasting.
 • De redactie van de nieuwsbrieven en nieuwsbulletins die er voor zorgt dat u op de hoogte kunt blijven van allerlei activiteiten en ontwikkelingen.
 • De bezorggroep die het Magazine en lokaal nieuws bij u bezorgt.
 • Wilt u beter vertrouwd raken met computer of tablet dan is er SeniorenWeb. 
De PCOB contributie
 • Echtparen € 57,00 per jaar en alleenstaanden € 35,00 per jaar.
Het bestuur

Voorzitter      Bart Nitrauw                          

Secretaris        Siep van den Bosch              tel. 033-2457231        nijkerk@pcob50plus.nl

Algemeen adjunct     Jan van de Brink      

 

Geen bestuurslid:

Penningmeester       Tinie Rekker               

 

 

Contact

Dhr. S. van den Bosch

E: nijkerk@pcob50plus.nl