Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Maasland-Schipluiden

Wie zijn wij?

De gemeente Midden-Delfland kent op dit moment twee zelfstandige PCOB-afdelingen: Den Hoorn en Maasland-Schipluiden. Het totaal aantal bij deze afdelingen aangesloten leden bedraagt momenteel ca. 900.

De PCOB afdeling Maasland-Schipluiden richt zich zowel op vitale ‘ jongere ouderen’ van 55-70 jaar, als  ook op de groep senioren die al een fase verder is. De jongere ouderen kunnen hun ervaring en deskundigheid inbrengen en op die manier een bijdrage leveren aan de belangenbehartiging in het algemeen, als ook aan de organisatie en activiteiten van de plaatselijke afdeling.

De PCOB wil zich manifesteren als een identiteitsgebonden organisatie die zich niettemin voor het belang van álle ouderen wil inzetten op het gebied van zorg, welzijn, inkomen, huisvesting, mobiliteit en educatie.

Vanuit haar grondslag streeft de bond naar een maatschappij waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden volwaardig kan functioneren. Binnen de afdelingen wordt er door bestuur en leden veel tijd aan elkaar besteed en wordt er naar een ieder die dat nodig heeft, om gezien.
Tien keer per jaar verschijnt het KBO-PCOB Magazine, uitgegeven door het hoofdkantoor met als bijlage de plaatselijke Nieuwsbrief.

In 2005 werd met de PCOB en KBO-afdelingen in Midden-Delfland de Coalitie Midden-Delfland Senioren (CMS) opgericht. Dit samenwerkingsverband behartigt zaken die direct betrekking hebben op de plaatselijke politiek, zoals o.a. woningbouw voor senioren en goed openbaar vervoer.

Verder neemt de PCOB deel aan diverse regionale organisaties, zoals Langer Thuis, Alliantie Ouderen in Veilige Handen en werken wij samen met Stichting Welzijn Midden-Delfland voor de organisatie van diverse activiteiten.

In alle drie de kernen worden regelmatig ontmoetingsmiddagen georganiseerd met uiteenlopende educatieve- en ontspannende programma’s, welke voor iedereen toegankelijk zijn. Informatie hierover wordt altijd in de Nieuwsbrief en lokale media, zoals de Midden-Delfland Schakel, aangekondigd.

Goed opgeleide belastinginvullers bieden hun diensten aan voor senioren met AOW en een klein pensioen.

Het bezoeken van leden, die daar om welke reden dan ook voor in aanmerking komen, is een zeer gewaardeerde activiteit.

Voor meer informatie over activiteiten en lidmaatschap kunt u contact opnemen met:Dhr. N. van den Beukel, Riemtale 1, 3155ND Maasland, tel. 010-5916430, e-mail: nbeukel@caiway.nl

Contact

Dhr. N. van den Beukel

E: nbeukel@caiway.nl