Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Leusden

Typisch mooi Leusden - de rust van het Valleikanaal

Het is rustig bij onze afdeling nu er momenteel geen activiteiten zijn voor de leden. Op dit moment is PCOB-Leusden een zogenaamde ‘slapende afdeling’.

Er is geen jaarprogramma vastgesteld, anders dan een 4 keer per jaar verschijnende nieuwsbrief waarmee we het contact met de leden blijven onderhouden.

Natuurlijk willen we graag een herstart maken! De fusie tussen ANBO en PCOB biedt volop kansen voor een hernieuwde, actieve en enthousiaste lokale ANBO-PCOB afdeling. Naast de landelijke activiteiten en informatievoorziening, zoals te vinden in het Magazine en op de algemene website, is een lokale afdeling een prima verlengstuk naar hetgeen zich op het ‘Leusdens vlak’ afspeelt.

Dit vraagt echter wel om de enthousiaste inzet van mensen die deze meerwaarde vorm en inhoud willen geven. Dit op allerlei gebied en in diverse rollen binnen een moderne flexibele bestuursstructuur die (ook) vanuit de nieuwe centrale organisatie wordt gepropageerd.

Voelt u zich betrokken bij een seniorenorganisatie met een Christelijk-sociale achtergrond en wenst u meer informatie, meld u dan aan bij de PCOB-Leusden op email: leusden@pcob50plus.nl of neem contact op met een van de onderstaande personen die de, nu nog ‘slapende’, PCOB-Leusden vertegenwoordigen:

Algehele vertegenwoordiging PCOB-Leusden:
Jaap Ketel, Sluithek 6, 3831 PB Leusden. Tel. 033-4343500. E-mail: jaap.ketel@nedland.nl.
Contactpersoon landelijke PCOB en contactadres kopij:
Jarrett Scholsberg, Zuylenburg 31, 3834BH Leusden. Tel. 033-4946186.  E-mail: leusden@pcob50plus.nl.
Coördinatie bezorging Magazine en Nieuwsbief PCOB Leusden:
Jacob van Mourik, Prelatenhove 10, 3834XP Leusden. Tel: 06 49649665. E-mail vanmourikjacob8@gmail.com.
Ledenadministratie:
Diana Scholsberg, Zuylenburg 31, 3834BH Leusden. Tel. 033-4946186, E-mail: seniorenboost@gmail.com.
Redactie Nieuwsbrief:
Joop Bruggink, Reggewijk 28, 3831MJ Leusden. Tel. 06 36364785. E-mail: joop.bruggink@kpnmail.nl.

Via de deze link kunt u onze Nieuwsbrief lezen van maart: Nieuwsbrief PCOB Leusden Maart 2024 Website. 

Contact

Dhr. J. Scholsberg

E: leusden@pcob50plus.nl