Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Leiderdorp

Wie zijn wij?

KBO-PCOB Leiderdorp stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Leiderdorp, in de meest uitgebreide zin, te behartigen.

Wat doen wij?

Het bestuur van de Afdeling Leiderdorp organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

Onze leden kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op deze website.

Wat kunt u doen?
Bezoek de activiteiten voor leden!  Leuk voor u en voor het bestuur.  Lees meer over deze bijeenkomsten onder ‘Activiteiten’.

Wilt u zich actief inzetten? Heel graag natuurlijk!                                                           

Neem hiervoor contact op met de secretaris van onze afdeling, dhr. Jos Lagendijk, e-mail kbojos2148@gmail.com                                                             

In 2023 is de landelijke Unie KBO opgeheven. Daardoor is er geen landelijke KBO meer. De landelijke PCOB is vervolgens in gesprek gegaan met de ouderorganisatie ANBO, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in een fusie van PCOB en ANBO. Deze fusie zal verder worden uitgewerkt gedurende 2024. KBO-PCOB Leiderdorp heeft besloten om zich in zijn geheel aan te sluiten bij de landelijke organisatie ANBO-PCOB, opdat de belangenbehartiging van de leden en de ondersteuning door een professionele landelijke organisatie gewaarborgd blijven. 

Het landelijke ledenblad heet nu, voorlopig,  PCOB MAGAZINE.

 

Het huidige KBO-PCOB bestuur bestaat uit:

Mw. E.C. (Ellis) GroothoffHoutkamp, Leiderdorp

Dhr. W.J.A.M. (Guy) Maris, voorzitter KBO en interim penningmeester KBO

Dhr. J. (Hans) Kapteyn, voorzitter PCOB

Dhr. J. (Jos) Lagendijk, secretaris

Mw. M. (Margriet) Kapteyn-Besemer, penningmeester PCOB en ledenadministratie

Mw. C.A.M. (Corry) Boin

Mw. M.J.E. (Ria) Prangers

Mw. A.W. (Anneke) van der Sluis

                                                                                                                                                                                        De Houtkamp, 17 oktober 2021

 

 

Contact

E: mkapteyn.besemer@gmail.com