Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Leiderdorp

Houtkamp, Leiderdorp
De Houtkamp, Leiderdorp.
17 oktober 2021.
Wie zijn wij?

De Afdeling Leiderdorp van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Leiderdorp, in de meest uitgebreide zin, te behartigen.

Wat doen wij?

Het bestuur van de Afdeling Leiderdorp organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op de landelijke centrale website: www.pcob.nl

 
Wat kunt u doen?

Bezoek de activiteiten voor leden! Leuk voor u en voor het bestuur.                   

Lees meer over deze bijeenkomsten onder ‘Activiteiten’.

Wilt u zich actief inzetten? Heel graag natuurlijk!                                                           

Neem hiervoor contact op met de secretaris van onze afdeling, mw. M. Kapteyn-Besemer, e-mail: mkapteyn.besemer@gmail.com

Samenwerkingsverband: 

Sinds 1 januari 2018 is de PCOB afdeling Leiderdorp een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de KBO afdeling Leiderdorp.

De naam van dit samenwerkingsverband is:   KBO/PCOB Leiderdorp

Er worden gezamenlijk bijeenkomsten gehouden en indien nodig  wordt er apart vergaderd.

Dit soms apart vergaderen is nog nodig vanwege de andere manier van financiën beheren en de juridische consequenties daarvan.

Ook landelijk wordt er nauw samengewerkt.

Het landelijk ledenblad heet nu  KBO-PCOB MAGAZINE.

 

Helaas kunnen moeten we nu nog 2 websites bijhouden.

Op de KBO-PCOB Leiderdorp website treft u nog meer informatie aan, klikt op onderstaande link:

KBO-PCOB Leiderdorp

 

Het huidige KBO-PCOB bestuur bestaat uit:

Mw. E.C. (Ellis) Groothoff, interim voorzitter PCOB

Dhr. W.J.A.M. (Guy) Maris, voorzitter KBO

Dhr. J. (Hans) Kapteyn, vicevoorzitter PCOB

Dhr. W.C.C.  (Wim) van Rijsbergen, penningmeester KBO

Mw. M. (Margriet) Kapteyn-Besemer, ledenadministratie en penningmeester PCOB

Mw. C.A.M. (Corrie) Boin

Mw. M.J.E. (Ria) Prangers

Mw. A.W. (Anneke) van der Sluis

 

Contact

Mevr. M. Kapteyn-Besemer

E: mkapteyn.besemer@gmail.com