Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Leiderdorp

Wie zijn wij?

De Afdeling Leiderdorp van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Leiderdorp, in de meest uitgebreide zin, te behartigen.

Wat doen wij?

Het bestuur van de Afdeling Leiderdorp organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op de landelijke centrale website: www.pcob.nl

Wat kunt u doen?
Bezoek de activiteiten voor leden!  Leuk voor u en voor het bestuur.  Lees meer over deze bijeenkomsten onder ‘Activiteiten’.

Wilt u zich actief inzetten? Heel graag natuurlijk!                                                           

Neem hiervoor contact op met de secretaris van onze afdeling, mw. M. Kapteyn-Besemer, e-mail: mkapteyn.besemer@gmail.com

                                                                    
Sinds 1 januari 2018 is de PCOB afdeling Leiderdorp een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de KBO afdeling Leiderdorp.

De naam van dit samenwerkingsverband is:   KBO/PCOB Leiderdorp

Er worden gezamenlijk bijeenkomsten gehouden en indien nodig  wordt er apart vergaderd.

Dit soms apart vergaderen is nog nodig vanwege de andere manier van financiën beheren en de juridische consequenties daarvan.

Ook landelijk wordt er nauw samengewerkt.

Het landelijk ledenblad heet nu  KBO-PCOB MAGAZINE.

 

Het huidige KBO-PCOB bestuur bestaat uit:

Mw. E.C. (Ellis) Groothoff, interim voorzitter PCOBHoutkamp, Leiderdorp

Dhr. W.J.A.M. (Guy) Maris, voorzitter KBO

Dhr. J. (Hans) Kapteyn, vicevoorzitter PCOB

Dhr. W.C.C.  (Wim) van Rijsbergen, penningmeester KBO

Mw. M. (Margriet) Kapteyn-Besemer, penningmeester PCOB en ledenadministratie

Mw. C.A.M. (Corrie) Boin

Mw. M.J.E. (Ria) Prangers

Mw. A.W. (Anneke) van der Sluis

                                                                                                                                                                                        De Houtkamp, 17 oktober 2021

 

Op de KBO-PCOB Leiderdorp website treft u nog meer informatie aan, klikt op onderstaande link:

KBO-PCOB Leiderdorp

Contact

E: mkapteyn.besemer@gmail.com