Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Leeuwarden

“Samen sterker voor senioren in Leeuwarden”

Wat doen wij?

De PCOB-afdeling Leeuwarden stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Leeuwarden in de meest uitgebreide zin te behartigen.

PCOB is een fusie met ANBO aangegaan sinds 1 januari 2024 zodat we sterk staan voor alle senioren.

Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. In de Seniorencoalitie werken we samen met ANBO, NOOM, SOMNL en Koepel Gepensioneerden door een gezamenlijke krachtige stem te laten horen.

Als PCOB Leeuwarden zijn we één van de ruim 200 ANBO-PCOB-afdelingen verspreid over het land.  Wat wij doen is plaatselijk ontmoeten verbinden, ontspannen en ontwikkelen. Belangenbehartiging op gemeentelijke, provinciaal en rijksniveau. Ledenbijeenkomsten houden en evenement en activiteiten organiseren. Verder kunnen senioren bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om wonen welzijn en zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering, zingeving.

PCOB was tot 31 december 2023 van KBO-PCOB. Unie KBO is gestopt, de provinciale bonden blijven bestaan. De PCOB in Friesland werkt samen met KBO Friesland. 

Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op de centrale website. klik hier voor ledenvoordeel .

Wat kan jij doen?

De PCOB organiseert het gehele jaar door activiteiten voor leden. Lees meer over deze activiteiten op de website van de PCOB.

Wilt u zich actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de PCOB-afdeling Leeuwarden,
Karin Brouwer m 06 4401 2648 of stuur een e-mail karinetc@hotmail.com of pcobleeuwarden@gmail.com 

Contact

Karin Brouwer

E: karinetc@hotmail.com