Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Ijmond-Noord

Wie zijn wij?

Hartelijk welkom.

De afdeling IJmond-Noord is op 1-7-2018 voortgekomen uit de fusie tussen de afdelingen Beverwijk-Velsen Noord en Heemskerk.

Wij stellen ons ten doel belangen van senioren in Beverwijk, Heemskerk en Velsen-Noord te behartigen.

Wij organiseren bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en werken samen met de ouderenbonden in Beverwijk (via LSBO en Ouderenplatform) en Heemskerk (via de Grijze Ezel).

Contact

Dhr. N.J. Otte (Nico)

E: njotte1953@kpnmail.nl