Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Hoogezand-Sappermeer

Wie zijn wij?

Binnen onze afdeling, Hoogezand-Sappemeer, is ontmoeting met elkaar op onze leden bijeenkomsten van zeer grote
waarde.
Eveneens zo belangrijk is omzien naar elkaar.
Aandacht schenken aan liefdevolle en/of droevige gebeurtenissen die onze individuele leden kennen.
Daarom is de commissie lief en leed onmisbaar.

Daarom is de commissie lief en leed en onmisbaar.

Onze afdeling kent ca. 100 leden.

Het bestuur wordt gevormd door:
  • De heer Meint Dekker, voorzitter en penningmeester
  • Mevrouw Wineke Meijer, secretaris, ledenadministratie. De data van onze ledenvergadering worden gepubliceerd in de nieuwsbrief.
  • Vanaf 2017 vinden vele gezamenlijke ledenvergaderingen plaats samen met de KBO.
Voor meer informatie over onze afdeling kunt u contact opnemen met onze secretaris.
 
Leden van onze afdeling zijn vertegenwoordigd in:
  • De Ouderenraad: Mevrouw Wineke Meijer
  • Het POSO, de heren Meint Dekker en Wiebren Kraiema.
  • Caritas HS
  • Zowel de ouderenraad als het POSO hebben regelmatig overleg met de wethouder die ouderenbelangen in zijn of haar portefeuille heeft.

Contact

Dhr. M. Dekker (Meint)

E: meint.dekker@ziggo.nl