Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Hellendoorn-Nijverdal

Wie zijn wij

De afdeling Hellendoorn heeft maandelijks  een ledenbijeenkomst op derde donderdagmiddag van de maand om 14.30 uur in Het Centrum te Nijverdal. Er wordt aandacht besteed aan sociale contacten, ontspanning, vorming en een spreker/spreekster. Bovendien wordt er jaarlijks een uitstapje georganiseerd. Mocht u tot de doelgroep behoren en belangstelling hebben, neem dan gerust contact, met de secretaris telefoon 0548-610002 of mail: rimak@ziggo.nl

Bestuursleden:

voorzitter: Jeroen Piksen,   tel.: 06-22267257

secretaris: Rienie Mak, tel.: 0548-610002

penningmeester: Ge van der Meer, tel.: 0548-614197

bestuurslid Lief+Leed:  Ria Mulder, tel.: 0548-617229

bestuurslid Lief+Leed:  Tiny Zilverberg, tel.: 0548-610939

bestuurslid afgevaardigde naar de Regio: Wim Doesburg, tel.: 0548-616188

vertegenwoordiger Netwerk Sociale Zekerheid namens ANBO, KBO en PCOB: Wim Doesburg, tel.: 0548-616188

Coördinatie bezorging Perspectief en Nieuwsbrief: Hermien van Egmond tel.: 0548-612046

Contact

Mevr. J.J. Mak-Versteeg

E: pcob.hellendoorn@outlook.com