Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Heerde

‘Gemeenschappelijk actief’

De PCOB komt op voor alle senioren in Nederland. Vanuit het christelijk-sociaal gedachtegoed laten we ons eigen geluid horen. Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd. Ons doel? Een maatschappij waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden kan meedoen. De vereniging PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving. Leden, zelf ouderen, zetten zich hier actief voor in. Lees hier meer over op www.kbo-pcob.nl

 Zowel op landelijk als op lokaal niveau is de PCOB actief met de belangenbehartiging. Onze plaatselijke afdeling is daarbij met name gericht op de volgende speerpunten: 1 Wonen, Welzijn, Zorg 2 Veiligheid 3 Koopkracht 4 Digitalisering 5 Zingeving

Programma
Onze afdeling organiseert regelmatig bijeenkomsten en activiteiten voor ontmoeting en ontspanning. Dat is belangrijk, want bij veel ouderen slaat ook eenzaamheid regelmatig toe. Naast deze bijeenkomsten zijn diverse bezoekdames/bezoekheren actief in het bezoeken van leden bij feestelijke gebeurtenissen of bij ziekte en andere tegenslagen die mensen kunnen treffen.

Als u lid wordt van de PCOB kunt u zowel landelijk als lokaal gebruikmaken van een aantal voordelen:

>Ledenblad Leden ontvangen tien maal per jaar gratis het landelijke Magazine van de PCOB. Het blad biedt veel aandacht voor onderwerpen als nieuwe ontwikkelingen, beleidsmatige onderwerpen, reizen, cultuur en vrije tijd. Een proefnummer is op te vragen via www.kbo-pcob.nl.

Leden van afdeling Heerde ontvangen naast dit Magazine ook acht maal per jaar een eigen Nieuwsbrief, waarin we aandacht besteden aan bovengenoemde speerpunten, de geplande  bijeenkomsten etc.

>Invullen belastingaangifte Binnen onze afdeling hebben we voor minder draagkrachtige leden de beschikking over een ‘belastinghulp’ voor het invullen van de jaarlijkse belastingformulieren.

>Rijbewijskeuring De ouderenbonden hebben ook in onze provincie geregeld dat een aantal artsen leden van ouderenbonden voor een gering bedrag keuren. Om meerdere redenen is het van belang om enkele maanden vóór het verstrijken van de vervaldatum van het oude rijbewijs, actie te ondernemen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze plaatselijke afdeling via pcobheerde@gmail.com.

>PCOB-Reizen De PCOB biedt zijn leden ieder jaar weer een prachtig reisprogramma aan met interessante voordelen op het lidmaatschap. Kijk voor meer informatie op www.kbo-pcob.nl.

Als plaatselijke afdeling organiseren we één maal per jaar in het voorjaar een middaguitstapje en we gaan ook één maal per jaar gezellig met elkaar pannenkoeken eten.

>Ledenpas PCOB Ieder lid van de PCOB krijgt een ledenpas. Met deze ledenpas kunt u veel voordeel behalen. Via de site van KBO/PCOB en via hun digitale Nieuwsbrief worden regelmatig artikelen aangeboden tegen aantrekkelijke kortingen.

Onze afdeling heeft ook afspraken gemaakt met diverse plaatselijke leveranciers over kortingen. Deze leveranciers staan met de aangeboden kortingen in onze Nieuwsbrief vermeld.

PCOB zet zich breed in De PCOB probeert ook lokaal het overheidsbeleid t.a.v. ouderen positief te beïnvloeden en houdt een vinger aan de pols. Dan gaat het bijvoorbeeld om vervoer, wonen, welzijn, zorg en veiligheid. In de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Heerde hebben we een bestuurslid als belangenbehartiger.

Wilt u zich ook actief inzetten? De PCOB is altijd op zoek naar nieuwe leden. Ouderen worden vaak lid vanwege de ontmoetingen en de gezelligheid. Daarom organiseert afdeling Heerde eens in de twee jaar een ledenwerfactie. Senioren die mee willen doen, die het werk willen ondersteunen, die zelf actief mee willen werken aan hun toekomst zijn van harte welkom!
Ouder worden betekent soms eenzaamheid, een slechtere gezondheid, een kwetsbare financiële positie of de regie over het leven verliezen. Omzien naar elkaar staat daarom hoog in het vaandel bij de PCOB. Doet u ook mee? Neem dan contact op met de secretaris van onze afdeling via pcobheerde@gmail.com of vraag een informatiepakket aan via info@kbo-pcob.nl.

 

 

 

 

 

Contact

Mevr. J. Reil-Vorstelman

E: pcobheerde@gmail.com