Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Hattem

De PCOB behartigt uw belangen als senior. Ze inspireert u om mee te denken over de toekomst. Voor alle huidige en toekomstige ouderen is een sterke seniorenorganisatie belangrijker dan ooit. Met uw lidmaatschap steunt u onze werkzaamheden als belangenbehartiger, zowel landelijk in Den Haag als plaatselijk in Hattem.
Bovendien profiteert u van vele voordelen, zoals korting op uw zorgverzekering bij Zilveren Kruis of Pro Life, korting op uw schadeverzekering via de PCOB, korting met uw ledenvoordeelpas en vele aanbiedingen in het ledenmagazine.

Vanaf 1 januari 2024 zijn de PCOB en ANBO samen verder gegaan onder de naam ANBO-PCOB. Hiermee zijn ze de grootste landelijke belangenbehartiger voor senioren. Ze zijn  onderdeel van de Seniorencoalitie (www.deseniorencoalitie.nl)

Activiteiten PCOB afdeling Hattem
We organiseren regelmatig activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.
Lokaal is de PCOB actief met de belangenbehartiging. Op diverse terreinen proberen we actie te ondernemen zoals; wonen, zorg, welzijn, inkomen en mobiliteit.

Programma
Onze afdeling organiseert regelmatig bijeenkomsten en activiteiten voor ontmoeting en ontspanning. Dat is belangrijk, want bij veel ouder wordende mensen slaat  eenzaamheid vaak toe. Naast deze bijeenkomsten zijn PCOB-leden actief in het bezoeken van leden bij feestelijke gebeurtenissen, bij ziekte en andere tegenslagen die mensen kunnen treffen.

Wilt u meer weten over onze middagbijeenkomsten, neem dan contact met ons op.
In de Hattemer, de Schaapskooi en RTV Hattem kunt u data en onderwerpen van deze bijeenkomsten vinden.

Wat biedt de PCOB Hattem?
Als u lid wordt van de PCOB kunt u zowel landelijk als lokaal gebruikmaken van een aantal voordelen zoals:

Ledenblad PCOB Magazine
Leden ontvangen acht maal per jaar het ledenblad PCOB-magazine gratis. Het blad biedt veel aandacht over onderwerpen zoals nieuwe technologische ontwikkelingen, beleidsmatige wijzigingen, reizen, cultuur en vrije tijd. Een proefnummer is op te vragen via het landelijke mailadres van de PCOB/ANBO: info@pcob.nl

Invullen belastingaangifte
PCOB’ers helpen 65-plussers bij het invullen van hun belastingformulier. Binnen onze afdeling zijn een aantal mensen beschikbaar die kunnen helpen bij de aangifte van uw belasting.

Rijbewijskeuring  
PCOB-leden die via het collectief aanvullend met minimaal één ster verzekerd zijn bij Zilveren Kruis, ontvangen een vergoeding van € 35. U dient de rekening van de keuringsarts op te sturen naar het Zilveren Kruis.

Dokter Jos Nyst, Achterdorperweg 10 in Emst, keurt mensen van 75 jaar en ouder voor de verlenging van hun rijbewijs. Kosten € 35,00.

PCOB-Reizen
De PCOB afdeling Hattem organiseert jaarlijks een ééndaagse busreis voor haar leden. Een leuk programma wordt bedacht waarin aandacht is voor het elkaar ontmoeten. Daarnaast is er een jaarlijkse fietspuzzeltocht. 

In het PCOB-magazine worden meerdaagse reizen aangeboden die door de landelijke organisatie worden georganiseerd en dus buiten de verantwoordelijkheid van onze afdeling vallen.

Wilt u zich ook actief inzetten?
Als bestuur en leden denken we na over de toekomst. Hoe kunnen we als PCOB/ANBO organisatie aantrekkelijk blijven. Welke activiteiten sluiten aan bij de doelgroep? Het leven van de huidige jongere senior is anders dan vroeger.
Graag maken we bij de ontwikkeling van dit proces gebruik van uw hulp. We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, die actief meewerken aan hun toekomst en die oog hebben voor ouderen die minder kunnen of hebben.

Omzien naar elkaar staat hoog in het vaandel bij de PCOB. De PCOB ontplooit veel activiteiten. Doet u mee? Neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling.

Word nu lid of vraag een informatiepakket aan: e-mail: pcobhattemldnadm@gmail.com

Contact

Mevr. J. Harmsen

E: pcobhattem@gmail.com