Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Hasselt

Wie zijn wij?

De Afdeling Hasselt van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Hasselt in de meest uitgebreide zin te behartigen

Wat doen wij?

De afdeling Hasselt van de PCOB vergadert als regel op de tweede dinsdag van de maanden september t/m april. Deze ledenvergaderingen vinden plaats in Het Teeuwland met uitzondering van de maand oktober. In deze maand wordt meestal een excursie georganiseerd. In de maand mei wordt er een boot- of busreis georganiseerd, terwijl op de tweede dinsdag van de maanden juni, juli en augustus fietstochten worden gehouden. Mocht u het op prijs stellen deel te nemen aan één van deze fietstochten, dan kunt u zich in verbinding stellen met een van de bestuursleden.

Contact

Mevr. M.T Kloosterman

E: marijkekloosterman54@gmail.com