Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Groningen

Welkom op de afdelingspagina van Groningen.

Op deze pagina vindt u nieuws en activiteiten van de afdeling. Onze afdeling organiseert regelmatig bijeenkomsten en activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en voorlichting. Het organiseren van activiteiten vinden wij belangrijk, want bij veel ouder wordende mensen slaat ook de eenzaamheid vaak toe. Omzien naar elkaar staat hoog in het vaandel bij PCOB.

Wilt u zich ook actief inzetten? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Senioren die ons werk ondersteunen, die actief mee willen werken aan hun en onze toekomst. Neem contact op voor meer informatie.

Contact

Dhr. A.F. Horenberg

E: groningen@pcob50plus.nl

Hieronder vindt u de bestuurssamenstelling van de PCOB afdeling in Groningen.

 

FUNCTIE

NAAM

ADRES

TEL. 

Voorzitter

Mw. S.D. Oosterhuis

Emmastraat 34, 9722  EZ  Groningen

(050) 3 643 620

Secretaris

Dhr. A.F. Horenberg

Berkenlaan 162, 9741 JT  Groningen

(050) 5 717 800

Penningmeester

Dhr. H. Steegstra

P.J. Noël Bakerstraat 15, 9728 WH  Groningen

(050) 3 111 961

Lid

Dhr. C.A. Verdam

Multatulistraat 3, 9721 NE  Groningen

(050) 5 271 493

 

 

 

Contributie  
Alleenstaanden: € 37,50  per jaar
Gehuwd/samenwonend: € 65,00  per jaar
Girorekening: NL14 INGB 000531 0421   t.n.v.  PCOB afdeling Groningen