Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Groningen

Welkom op de afdelingspagina van Groningen.

Op deze pagina vindt u nieuws en activiteiten van de afdeling. Onze afdeling organiseert regelmatig bijeenkomsten en activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en voorlichting. Het organiseren van activiteiten vinden wij belangrijk, want bij veel ouder wordende mensen slaat ook de eenzaamheid vaak toe. Omzien naar elkaar staat hoog in het vaandel bij PCOB.

Wilt u zich ook actief inzetten? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Senioren die ons werk ondersteunen, die actief mee willen werken aan hun en onze toekomst. Neem contact op voor meer informatie.

Contact

Dhr. A.F. Horenberg

E: groningen@pcob50plus.nl

 

Hieronder vindt u de bestuurssamenstelling van de PCOB afdeling in Groningen.
FUNCTIE
NAAM
ADRES
TEL. 
Voorzitter
Mw. S.D. Oosterhuis
Emmastraat 34, 9722 EZ Groningen
(050) 3 643 620
1e Secretaris
Dhr. A.F. Horenberg
Berkenlaan 162, 9741 JT Groningen
(050) 5 717 800
2e Secretaris
Mw. A. Bos-Pietersen
Bentismaheerd 156, 9736 EJ Groningen
(050) 3 643 210
Penningmeester
Dhr. P. Nauta
Magnesiumlaan 20, 9743 TC Groningen
(050) 5 730 582
Lid / Webmaster
Dhr. A. Schoenmaker  
Kremersheerd 204, 9737 PH Groningen
(050) 5 417 817
Lid
Dhr. C.A. Verdam
Multatulistraat 3, 9721 NE Groningen
(050) 5 271 493

 

Contributie  
Alleenstaanden: € 34,00  per jaar
Gehuwd/samenwonend: € 59,50  per jaar
Girorekening: NL14 INGB 000531 0421   t.n.v.  PCOB afdeling Groningen