Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Gouda

Activiteitenkalender april 2024 Noord Activiteitenkalender april 2024 Oost Activiteitenkalender april 2024 WestWie zijn wij?

PCOB afdeling Gouda

Bestuur:

Voorzitter
MaaikeMw. M. van der Zwart-van der Hauw,
tel. (0182) 530 469,
e-mail maaike733@gmail.com 

 

 

 

Secretaris

Dhr. F. Rietveld,
Dijkgraafslag 22 2805 DG Gouda,
tel. (0182) 527 504,
e-mail goudsepcob@outlook.com

 


Penningmeester, ledenadministratie 

VACATURE

Lidmaatschapsgeld 2022 per jaar voor echtparen €54,00 en  individuele leden €34,00 Overmaken op bankrekening:     NL21 INGB 0000 0522 16, t.n.v. PCOB afd. Gouda

Eindredactie (ad interim) Infoblad Accent

Dhr. J.P. de Wit   

Dreef 110

2803 HD Gouda   

e-mail: jpdewit@kpnplanet.nl

Dagvoorzitter ledenmiddag/ Redacteur Accent
Jan de Wit

Dhr. J.P. de Wit,
Dreef 110,
2803 HDGouda ,
tel. (0182) 534 528,
-mail jpdewit@kpnplanet.nl

 

Ouderenadviseur

Dhr. H. Bron,
tel. 06 409 724 06,
e-mail h.bron5@kpnplanet.nl

Dhr. F. Rietveld

                                  tel. 06 466 751 78

                                  e-mail frietveld@planet.nl

Bestuurslid

Dhr. J. Nap

Dreef 154

 

 

Verspreiding & bezorging

Mw. E.C.A. Verboom en dhr. F. Rietveld

Lief en Leed

Mw. E.C.A. Verboom,
Lakerpolderplein 20,
2807 MA Gouda,
tel. (0182) 510 275
e-mail bep20ver@gmail.com

Coördinator belastingaangifte

Dhr. H. van der Vlugt,
Voorwillenseweg 177,
2807 CA Gouda,
tel. (0182) 524 449,
e-mail hansvandervlugt@tiscali.nl

 

PCOB landelijk en gewest

www.KBO-PCOB.nl

De PCOB afdeling Gouda stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners (50 plus) van Gouda in de meest uitgebreide zin te behartigen.
De afdeling telt momenteel zo’n 260 leden.

Wat doen wij?

Het bestuur van de Afdeling Gouda organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.
Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen (hulp bij belasting invullen), huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit (rijbewijskeuring).
Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen.
Meer hierover kunt u lezen op de centrale website van de PCOB. 
Ook geeft de afdeling Gouda haar eigen Informatieblad “Accent” uit met interne mededelingen en activiteite

U kunt zich als lid opgeven bij de secretaris
Dhr. F. Rietveld

telefonisch: (0182) 527504 of 06-46675178

per e-mail: goudsepcob@outlook.com 

Wat kunt u doen?

De PCOB organiseert het gehele jaar door activiteiten voor leden. Lees meer over deze activiteiten op de centrale website van de PCOB.

Wilt u zich actief inzetten? Wij zoeken nog steeds een penningmeester/ledenadminstrateur en een bestuurslid.  U kunt zich aanmelden bij de secretaris van de afdeling,
dhr. F. Rietveld
tel. (0182) 527 504/06 46675178 of per
e-mail: e-mail goudsepcob@outlook.com

Ledenmiddagen:  De komende ledenmiddagen zijn (tot en met april 2024): dinsdagmiddag 13 februari (onze ledenvergadering); dinsdagmiddag 12 maart (Passie en Pasen en donderdagmiddag 11 april (de heer Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda). Meer hierover zal in de komende Accent worden vermeld.

 

De ledenbijeenkomsten worden gehouden op de locatie:         “Gouwestein” Gebouw Gouwestein.jpg van Bergen IJzendoornpark 7
   van 14:30 tot 16:30 uur.

Leden maar ook niet leden zijn van harte welkom om op de gezellige ledenbijeenkomsten te komen.
NB Als u problemen hebt met vervoer; laat het ons weten!

Contact

Dhr. F. Rietveld (Frans)

E: goudsepcob@outlook.com