Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Gouda

Wie zijn wij?

PCOB afdeling Gouda

Bestuur:

Voorzitter
MaaikeMw. M. van der Zwart-van der Hauw,
tel. (0182) 530 469,
e-mail maaike733@gmail.com 

 

 

 

Secretaris

Dhr. F. Rietveld,
Dijkgraafslag 22 2805 DG Gouda,
tel. (0182) 527 504,
e-mail goudsepcob@outlook.com

 


Penningmeester, ledenadministratie en  Eindredactie Infoblad Accent

JAAPNAP - WIN_20150706_111026 (2)

Dhr. J. Nap,
Dreef 154,
2803 HE Gouda,
tel. (0182) 530 647
e-mail j.nap-pcob-gouda@outlook.com

Lidmaatschapsgeld 2019 per jaar voor echtparen €54,00 en  individuele leden €34,00 Overmaken op bankrekening:               

NL21 INGB 0000 0522 16
t.n.v. PCOB afd. Gouda

Algemene zaken

Vacature

Dagvoorzitter ledenmiddag
Jan de Wit

Dhr. J.P. de Wit,
Ligusterlaan 1,
2803 AC Gouda ,
tel. (0182) 534 528,
-mail jpdewit@kpnplanet.nl

 

Ouderenadviseur

Dhr. H. Bron,
tel. 06 409 724 06,
e-mail h.bron5@kpnplanet.nl

 

Verspreiding & bezorging

Dhr. en Mw. Slappendel
tel. (0182) 518 301

Lief en Leed

Mw. E.C.A. Verboom,
Lakerpolderplein 20,
2807 MA Gouda,
tel. (0182) 510 275
e-mail bep20ver@gmail.com

Coördinator belastingaangifte

Dhr. H. van der Vlugt,
Voorwillenseweg 177,
2807 CA Gouda,
tel. (0182) 524 449,
e-mail hansvandervlugt@tiscali.nl

 

PCOB landelijk en gewest

www.pcob.nl

De PCOB afdeling Gouda stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners (50 plus) van Gouda in de meest uitgebreide zin te behartigen.
De afdeling telt momenteel zo’n 260 leden.

Wat doen wij?

Het bestuur van de Afdeling Gouda organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.
Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen (hulp bij belasting invullen), huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit (rijbewijskeuring).
Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen.
Meer hierover kunt u lezen op de centrale website van de PCOB. 
Ook geeft de afdeling Gouda haar eigen Informatieblad “Accent” uit met interne mededelingen en activiteiten.

U kunt zich als lid opgeven bij de penningmeester en ledenadministratie,
dhr J. Nap, tel. (0182) 530 647
of per e-mail: e-mail j.nap-pcob-gouda@outlook.com. 

Wat kunt u doen?

De PCOB organiseert het gehele jaar door activiteiten voor leden. Lees meer over deze activiteiten op de centrale website van de PCOB.

Wilt u zich actief inzetten? Wij zoeken nog steeds een bestuurslid, u kunt zich aanmelden bij de secretaris van de afdeling,
dhr. F. Rietveld
tel. (0182) 527 504 of per
e-mail: e-mail goudsepcob@outlook.com

Activiteiten in Gouda in 2019

dinsdagmiddag 12 maart:           Een presentatie van Mark Janssen, geestelijk verzorger bij Zorgpartners Midden-Holland over voltooid leven;

dinsdagmiddag 9 april:               Een presentatie over een project in Guatemala (Midden-Amerika);                                 

donderdagmiddag 9 mei:      Een optreden van de carillon- en pianovirtuoos Boudewijn Zwart.

De ledenbijeenkomsten worden gehouden op de locatie:
“Gouwestein” Gebouw Gouwestein.jpg  van Bergen IJzendoornpark 7
   van 14:30 tot 16:30 uur.

Leden maar ook niet leden zijn van harte welkom om op de gezellige ledenbijeenkomsten te komen.
NB Als u problemen hebt met vervoer; laat het ons weten!

Contact

Dhr. F. Rietveld (Frans)

E: goudsepcob@outlook.com