Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Ede/Lunteren

Wie zijn wij?

De afdeling Ede-Lunteren van de PCOB wil de belangen van haar leden en de oudere inwoners van Ede en Lunteren in de meest uitgebreide zin behartigen. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. In de Seniorencoalitie werken we samen met ANBO, NOOM, SOMNL en Koepel Gepensioneerden door een gezamenlijke krachtige stem te laten horen.

Wat doen wij?

Wij organiseren jaarlijks:

ongeveer 10 ledenbijeenkomsten met een ontspannend en informatief programma.

één of meer dagtochten.

Waar mogelijk werken we samen met KBO-Ede.

Maandelijks geven wij de ‘Nieuwsbrief’ uit met nieuws over de afdeling en zaken die voor ouderen van belang zijn.

Ledenvoordelen

Leden kunnen gebruik maken van ledenvoordelen. Meer daarover op https://www.pcob.nl/afdelingen/ede en https://www.pcob.nl.

Lid worden?

Wilt u  informatie over? Neem dan contact op met de heer Jan Geels, tel. 0318-655712, e-mail: jgeels@telfort.nl

De contributie bedraagt in 2024

1. voor Ede: individuele leden € 35,00 en voor  samenlevingsverband € 58,00.

2. voor Lunteren: individuele leden € 32,00 en voor  samenlevingsverband € 52,00.

 

Actief meedoen?

Bijvoorbeeld als:

bestuurslid

vrijwillige ouderenadviseur

hulp bij het invullen van belastingaangiften

vrijwilliger lief en leed

vrijwilliger activiteiten

vrijwilliger communicatie

vrijwilliger voor specifieke onderwerpen

Neem dan contact op met de secretaris van de afdeling, de heer Henk de Korte, tel. 06-48 62 00 08, e-mail ede@pcob50plus.nl.

 

 

Contact

Geeske Telgen, voorzitter

E: geeske.telgen@planet.nl