Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Duiven-Westervoort

Wie zijn wij?

De PCOB is een belangenorganisatie voor senioren in Nederland.  Senioren hebben een belangrijk aandeel in de huidige maatschappij. Die positie verdient een goed gefundeerde stem en daar maakt de PCOB zich sterk voor. De PCOB heeft momenteel ruim 100.000 leden.

Ook DuivenWestervoort en Zevenaar is de PCOB actief met de belangenbehartiging voor senioren. Op diverse terreinen ondernemen we actie: wonen, zorg, welzijn, inkomen en mobiliteit.  Zie voor meer informatie onze website www.pcob-duiven-westervoort.nl

Programma

Onze afdeling organiseert regelmatig bijeenkomsten en activiteiten voor ontmoeting en ontspanning. De “Themamiddagen”  Dat is belangrijk, want bij veel ouderwordende mensen slaat ook eenzaamheid vaak toe. Naast deze bijeenkomsten zijn vele PCOB-leden ook actief in het bezoeken van leden bij feestelijke gebeurtenissen of bij ziekte en andere tegenslagen die mensen soms treffen.

Wilt u meer weten over onze themamiddagenmiddagen  neem dan contact op met onze afdeling. www.pcob-duiven-westervoort.nl  pagina bestuur.

Wat biedt de PCOB?

Als u lid wordt van de PCOB kunt u zowel landelijk als lokaal gebruikmaken van een aantal voordelen:

Ledenblad Perspectief

Leden ontvangen tien maal per jaar het ledenblad Perspectief gratis. Het blad biedt veel aandacht voor onderwerpen als nieuwe ontwikkelingen, beleidsmatige onderwerpen, reizen, cultuur en vrije tijd. Een proefnummer is op te vragen via de openingspagina

Invullen belastingaangifte

Veel PCOB’ers helpen 65-plussers bij het invullen van hun belastingformulier. In onze afdeling zijn ook invullers actief.

Computerthuishulp.

 Heeft u problemen met uw PC, op welk gebied dan ook. Bij de afdeling Duiven-Westervoort zijn er mensen actief die u daar bij kunnen helpen. www.pcob-duiven-westervoort.nl   bij computerthuishulp. 

Rijbewijskeuring

Als PCOB-lid kost u een rijbewijskeuring maar € 30.- (2012). De ouderenbonden hebben namelijk ook in onze provincie geregeld dat een aantal artsen leden van ouderenbonden voor dit bedrag keuren. Om meerdere reden is het van belang om enkele maanden vóór het verstrijken van de vervaldatum van het (oude) rijbewijs, actie te ondernemen voor het verkrijgen van een nieuw rijbewijs. Voor nadere informatie en het tijdig vastleggen van een keuringsdatum kunt u contact met ons opnemen. www.pcob-duiven-westervoort.nl

PCOB-Reizen

De PCOB biedt zijn leden ieder jaar weer een prachtig reisprogramma aan met interessante voordelen op het lidmaatschap. Vooral bootreizen zijn bij PCOB’ers in trek, maar ook worden reizen aangeboden naar Zuid Afrika en Indonesië. Kijk voor meer informatie op de voordelenpagina van www.pcob.nl

Ledenpas PCOB

Ieder lid van de PCOB krijgt een ledenpas. Met deze ‘ledenpas’ kunt u heel veel voordeel behalen. Soms maken afdelingen zelf afspraken met plaatselijke leveranciers, maar daarnaast staan in het ledenblad Perspectief maandelijks artikelen die aangeboden worden via deze ledenpas.

PCOB zet zich breed in

De PCOB probeert ook lokaal het overheidsbeleid positief te beïnvloeden en houdt een vinger aan de pols. Dan gaat het bijvoorbeeld om vervoer, wonen, zorg en veiligheid in uw omgeving.

Wilt u zich ook actief inzetten?

De PCOB is altijd op zoek naar nieuwe leden. Senioren die het werk willen ondersteunen, die actief meewerken aan hun toekomst en die oog hebben voor ouderen die het minder treffen.
Ouder worden, betekent soms eenzaamheid, een slechte gezondheid, een kwetsbare financiële positie of de regie van het leven verliezen. Ook deze groep vraagt aandacht. Omzien naar elkaar staat hoog in het vaandel bij de PCOB. De PCOB ontplooit veel activiteiten. Doet u ook mee? Neem dan contact op met de secretaris van de afdeling.

Word nu lid of vraag een informatiepakket aan: e-mail info@pcob.nl

 

 of ga naar  www.pcob-duiven-westervoort.nl 

Contact

Mevr. H.R. van Mourik-Assen (Hillie)

E: gjhvmourik@chello.nl