Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Drachten

Wie zijn wij?

De Afdeling Drachten van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Drachten in de meest uitgebreide zin te behartigen. Deze afdeling heeft ruim 600 leden.

Wat doen wij?

Het bestuur van de Afdeling Drachten organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit. 
In Drachten werken de drie ouderenbonden, ANBO, KBO en PCOB, samen in de Samenwerkende Ouderenbonden Smallingerland (SOS). Omdat Oudega (S) ook in de gemeente Smallingerland ligt zijn leden van deze afdeling ook participant in de SOS. Binnen de SOS worden de belangen van de ouderen in Smallingerland aangekaart bij de diverse instanties. (zie ook www.sos-smallingerland.nl)
In samenwerking met de SOS worden er informatieve bijeenkomsten georganiseerd op het gebied van onder meer zorg, WMO en vervoer. Ook is er een activiteitencommissie die voor de leden van de drie bonden uitstapjes en dergelijke verzorgd.

Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op de centrale website.

Wat kunt u doen?

De PCOB organiseert het gehele jaar door activiteiten voor leden. Lees meer over deze activiteiten op de centrale website.

Wilt u zich actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de afdeling. 

Contact

Dhr. J. van der Wouden (Jan)

E: janvanderwouden@kpnmail.nl