Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Doetinchem

Wie zijn wij?

De Afdeling Doetinchem van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Doetinchem in de meest uitgebreide zin te behartigen.

Wat doen wij?

Het bestuur van de Afdeling Doetinchem organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.
Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op de centrale website.

Ouderenadviseurs:
Als u hulp nodig hebt bij het vinden van een weg op het terrein van sociale en aanverwante regelgeving, waarbij u kunt denken aan:
  • aanvragen of wijzigen van zorg- en huurtoeslag;
  • aanvragen van kwijtschelding van belastingen en heffingen;
  • ondersteunen bij het oplossen van problemen met de overheid en andere instanties;
  • aanvragen van voorzieningen i.v.m. lichamelijke beperkingen;
  • vervoersproblemen i.v.m. het niet kunnen gebruiken van openbaar vervoer;
  • aanvragen van bijzondere bijstand (b.v. tafeltje dekje, bijbetaling bril of gehoorapparaat enz.);
  • hulp bij het voeren van uw administratie
Samen met u en zonodig met hulp van anderen proberen ze de weg te vinden voor de oplossing van uw problemen. Uiteraard houdt u zelf de regie.
Neem gerust contact op met:
Wim Verschoor, telefoon 39 36 76 of
Wim Rodenburg, telefoon 34 11 38 of
Joop Salis, telefoon 33 26 55

Hulp bij belastingaangifte

Als lid van de KBO of PCOB  kunt u een beroep doen op een HUBA (belasting invulhulp) van de KBO-PCOB  voor het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting en aanvragen/wijzigen van toeslagen. Deze service is bedoeld voor gepensioneerde leden van de KBO en PCOB. Waarbij er een inkomensgrens wordt gehanteerd van: (€ 35.000 voor alleenstaanden en € 50.000 voor gehuwden /samenwoonden). De belasting-invulhulp wordt opgeleid door Unie KBO en er volgt ieder jaar een verplichte opfriscursus. Hij/zij kan zich identificeren met een speciaal pasje waarop IB 2018 vermeld staat. U kunt erop vertrouwen dat uw belasting-invulhulp vertrouwelijk omgaat met de informatie die u verstrekt. Heeft u dus hulp nodig, neem dan contact op met een van de onderstaande personen. De belasting invulhulp komt bij u thuis en u betaalt een maximale onkostenvergoeding van € 12,00.

Belastinginvullers ouderenbonden KBO-PCOB 2018.

Dhr. A.S.M. Keurentjes. Slotlaan 99 7006 HC Doetinchem             KBO
telefoon: 0314-343141. E-mail:  keurentjes1936@gmail.com

Dhr. J.H.H. Elbers. Hofstraat 63 7001 JD Doetinchem                      KBO
telefoon: 0314-335594. E-mail: hansenforty@kpnplanet.nl

Dhr. D. Kuipers Wildenborch 136 7006 HS Doetinchem                   KBO
telefoon: 0314-623360. E-mail: dirk@quberg.nl

Dhr.H.J.Fischer. Oranjehof 11, 7001 EN Doetinchem                         KBO
telefoon: 0314-333118. E-mail: hennyjfischer@gmail.com

Dhr. W. Verschoor. Brasem 168 7008 BN Doetinchem                     PCOB
telefoon: 0314-393676. E-mail:  w.verschoor75@upcmail.nl

Dhr. W. Rodenburg. Alfred Mozerplein 60 7007 KE Doetinchem   PCOB
telefoon: 0314-341138. E-mail:  wimrodenburg@chello.nl

Dhr. H.W. Snippe. Surinamestraat 47, 7009 GC Doetinchem          PCOB
telefoon: 0314-341905. E-mail: h.w.snippe@kpnplanet.nl

Wat kunt u doen?

De PCOB organiseert het gehele jaar door activiteiten voor leden. Lees meer over deze activiteiten op de centrale website.

Wilt u zich actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de afdeling.

Contact

Mevr. G.W. van Bijlevelt (Gerty)

E: g_van_bijlevelt@hotmail.com