Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Doesburg

Wie zijn wij?

Activiteiten PCOB afdeling Doesburg
Zolang de beperkende maatregelen vanwege de coronavirus van kracht zijn vinden de leden- en spelletjesbijeenkomsten, alsmede de overige activiteiten, geen doorgang. Naar verwachting ontstaat na de zomervakantie meer ruimte om elkaar fysiek te ontmoeten. Voor nadere informatie: Joke de Coninck (0313-476584) of Henk Lensink (06-53835788).

Algemeen

De PCOB is een belangenorganisatie voor senioren in Nederland. Niet voor niets, want senioren hebben een belangrijk aandeel in de huidige maatschappij. Die positie verdient een goed gefundeerde stem en daar maakt de PCOB zich sterk voor. De PCOB heeft momenteel ruim 95.000 leden.

Ook lokaal is de PCOB actief met de belangenbehartiging. Op diverse terreinen ondernemen we actie: wonen, zorg, welzijn, inkomen, mobiliteit en veiligheid in uw omgeving. Er wordt gewerkt aan beïnvloeding van de plaatselijke overheid. Vaak doen we dat samen met de KBO en SVD. We organiseren ook regelmatig activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Dat is belangrijk, want bij veel ouder wordende mensen slaat ook eenzaamheid vaak toe. Naast deze bijeenkomsten zijn vele PCOB-leden ook actief in het bezoeken van leden bij feestelijke gebeurtenissen of bij ziekte en andere tegenslagen die mensen soms treffen.

Wilt u meer weten over onze middagbijeenkomsten neem dan contact met ons op en/of kijk verder op deze website.

Wat biedt de PCOB?

Als u lid wordt van de PCOB kunt u zowel landelijk als lokaal gebruikmaken van een aantal voordelen. Onder het item ‘Samen sterk’ op deze website vindt u verder een overzicht van de activiteiten bij de afdeling Doesburg e.o..

KBO-PCOB Magazine

Leden ontvangen tien maal per jaar het gezamenlijke ledenblad KBO-PCOB Magazine gratis. Het blad biedt veel aandacht voor onderwerpen als nieuwe ontwikkelingen, beleidsmatige onderwerpen, reizen, cultuur en vrije tijd. Tegelijk met dit magazine ontvangen de leden de Berichten waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan het beleid en de activiteiten van onze plaatselijke afdeling.

Ondersteuning

Diverse PCOB-ers helpen 65-plussers bij het invullen van hun belastingformulier. In Doesburg e.o. zijn ook vrijwillige ouderenadviseurs actief.

Rijbewijskeuring

Als PCOB-lid kost u een rijbewijskeuring maar € 25.-. De ouderenbonden hebben namelijk ook in onze provincie geregeld dat een aantal artsen leden van ouderenbonden voor dit bedrag keuren. Om meerdere reden is het van belang om enkele maanden vóór het verstrijken van de vervaldatum van het (oude) rijbewijs, actie te ondernemen voor het verkrijgen van een nieuw rijbewijs. Voor nadere informatie: zie elders op onze website.

PCOB-Reizen

De PCOB biedt zijn leden ieder jaar weer een prachtig reisprogramma aan met interessante voordelen op het lidmaatschap. Vooral bootreizen zijn bij PCOB’ers in trek, maar ook worden reizen aangeboden naar Zuid Afrika en Indonesië. Kijk voor meer informatie op de voordelenpagina van www.pcob.nl en/of verder op onze website. Lokaal wordt ieder jaar door en voor de drie Doesburgse seniorenorganisaties een vakantiereis van een kleine week naar Duitsland georganiseerd.

Ledenpas PCOB

Ieder lid van de PCOB krijgt een ledenpas. Met deze ‘ledenpas’ kunt u heel veel voordeel behalen. Soms hebben afdelingen afspraken met plaatselijke leveranciers (daar is onze afdeling druk mee bezig), maar daarnaast staan in Magazine KBO-PCOB maandelijks artikelen die aangeboden worden via deze ledenpas.

Wilt u zich ook actief inzetten?

De PCOB is altijd op zoek naar nieuwe leden. Senioren die het werk willen ondersteunen, die actief meewerken aan hun toekomst en die oog hebben voor ouderen die het minder treffen. Ouder worden betekent soms eenzaamheid, een slechte gezondheid, een kwetsbare financiële positie of de regie van het leven verliezen. Ook deze groep vraagt aandacht. Omzien naar elkaar staat hoog in het vaandel bij de PCOB. De PCOB ontplooit veel activiteiten. Doet u ook mee? Neem dan contact op met de afdeling Doesburg e.o..

Word nu lid en bel de secretaris van de afdeling (0313-475346) of vraag per email een informatiepakket aan: pcob.doesburg@live.nl

Contact

Dhr. H.W. Lensink (Henk)

E: hwlensink@gmail.com