Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Diemen

Wie zijn wij?

PCOB Diemen is één van de afdelingen van de regio Noord-Holland Zuid van de PCOB en telt ruim 450 leden. Het bestuur zet zich, samen met veel leden, in voor de belangenbehartiging van 50-plussers in Diemen.  

Wat is onze doelstelling?

De doelstelling is de belangenbehartiging op drie hoofdpunten: WONEN, WELZIJN en ZORG. Daar vloeien uit voort de belangrijke onderwerpen Mobiliteit, Veiligheid, Inkomen en Informatie & Educatie van de senioren.

Extern

Belangenbehartiging, onder andere via inhoudelijk overleg met relevante instanties en organisaties. We spreken bijvoorbeeld periodiek met de wethouder van Diemen die verantwoordelijk is voor de Zorg  alsmede vertegenwoordigers van de gemeentelijke instanties zoals ouderenadviseur, Welzijn Diemen, WMO en MADI.
Door of onder  verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur wordt ook deelgenomen aan diverse ‘externe overleggen’, van belang voor diverse onderdelen op het brede terrein van ouderenzorg en de belangenbehartiging van senioren.

Intern

Op elke vierde vrijdag van de maand (behalve in juni, juli, augustus en december, dus acht keer per jaar), is er een ledenbijeenkomst. Daar wordt regelmatig over een voor senioren belangrijk thema voorlichting gegeven of gediscussieerd, vaak ook is er een luchtiger programma over uiteenlopende onderwerpen, meestal met beeld en geluid. Een paar keer per jaar is er tijdens zo’n bijeenkomst ook ruimte voor een kort huishoudelijk deel, bijvoorbeeld om de begroting vast te stellen. Ook wordt er ruimte geboden voor het “elkaar op informele wijze ontmoeten”.

Ruim 40 leden, al dan niet in een taakgroep georganiseerd, zorgen ervoor dat talloze activiteiten plaatsvinden die bijdragen aan de verwezenlijking van onze doelstellingen, te weten:

  • taakgroep Helpende Handen: doet gratis kleine klusjes;
  • belastingservice:  hulp bij het doen van de aangifte als het inkomen beneden een bepaalde grens ligt;
  • taakgroep Omzien naar elkaar: houdt contact en doet huisbezoek bij leden als daar behoefte aan is, besteedt aandacht aan bijzondere gebeurtenissen zoals kroonjaren en huwelijksjubileum, maar vooral ook bij ziekte en overlijden;
  • taakgroep Ledenbijeenkomsten: organiseert en faciliteert de maandelijkse bijeenkomsten, maar ook speciale ‘events’ zoals de Nieuwjaarsbijeenkomsten;
  • PCOB-Enter: een groot succes binnen PCOB Diemen. Een groep toegewijde en enthousiaste vrijwilligers geeft al jaren computerlessen aan senioren in Diemen, zowel op het niveau van beginners als ook voor gevorderden. Al méér dan 1.300 cursisten hebben inmiddels een certificaat behaald!  Aangezien er tegenwoordig geen aanmeldingen zijn voor computerlessen, heeft Enter op de woensdagmorgen (9.30 u – 12.00 u) een inloopmorgen ingesteld. Iedereen die problemen heeft met zijn of haar laptop, Ipad of Tablet, of smartphone kan hier terecht.      Locatie :De Schakel Burg. Bickerstraat 46a (Bovenzaal 3)

Voor een overzicht van geplande activiteiten kunt u klikken op Nieuws en of Activiteiten onderaan  op deze pagina. Ook krijgt u een goede indruk van het reilen en zeilen van de afdeling uit het Jaarverslag dat u kunt inzien door onder aan deze pagina op de betreffende download te klikken, en natuurlijk vindt u ook veel informatie in onze maandelijkse Nieuwsbrieven, waarvan u ook een aantal hieronder aantreft bij de downloads. Wilt u van een bepaalde activiteit meer weten neem dan contact op met de betreffende coördinator, zie Kernteam en Coördinatoren,  onderaan deze pagina. 
Leden van de PCOB kunnen profiteren van aanbiedingen en voordelen via het hoofdkantoor in Nieuwegein (ga voor dat laatste naar www.pcob.nl), maar ook in Diemen zijn er inmiddels met de ledenpas veel voordelen te verkrijgen. Klik voor een compleet overzicht hieronder op het document (download) met de naam “sponsors-overzicht”. 

Kortom, PCOB Diemen is een (relatief) grote en bloeiende afdeling. Bent u ook bereid uw talenten dienstbaar te maken voor de uitvoering van onze doelstellingen, binnen de gemeenschap waarin u woont en leeft? Wilt u er eerst nog meer over weten? Of wilt u “gewoon” eerst maar eens lid worden?
Neem dan contact op met de ledenadministratie, die zal u graag verder helpen en/of verwelkomen!

PCOB Diemen en de nieuwe privacywetgeving (AVG)

De Europese privacywetgeving is aangescherpt. Alle bedrijven, organisaties, verenigingen e.d. moeten meer inzicht geven in welke persoonsgegevens worden vastgelegd en met welk doel, en hoe ze daarmee omgaan teneinde de privacy ervan te waarborgen. Dit geldt natuurlijk ook voor de Ouderenbond KBO-PCOB en dus ook voor de afdeling PCOB Diemen.

Wat betekent dat voor de leden van onze afdeling?

Zo op het eerste oog verandert er niet zo veel.

De persoonsgegevens van alle leden zijn/worden opgenomen in de (centrale) ledenadministratie van KBO-PCOB en als afdeling halen wij daar onze gegevens uit. Die hebben we nodig voor bijvoorbeeld uw adresgegevens om de bladen te bezorgen, om andere informatie te verschaffen, en ga zo maar door.

Ook publiceren wij soms persoonsgegevens op de website en in onze maandelijkse Nieuwsbrief, tenzij iemand daar bezwaar tegen maakt.

Dit alles en nog veel meer staat beschreven in het Privacy Statement van KBO-PCOB (zie www.kbo-pcob.nl/avg) en in de Privacyverklaring van PCOB Diemen. Die u kunt oproepen door onderaan op deze pagina te klikken op de desbetreffende link of door deze op te vragen bij de secretaris.

Ook voor vragen over bovenstaande of over de Privacyverklaring kunt u per mail contact met ons opnemen, per mail via diemen@pcob50plus.nl of per telefoon 06 55 01 07 63

Contact

E: diemen@pcob50plus.nl