Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Den Hoorn (ZH)

Omzien naar elkaar

De gemeente Midden-Delfland kent op dit moment twee zelfstandige PCOB-afdelingen: Den Hoorn en Maasland-Schipluiden.

De afdeling Den Hoorn heeft ongeveer 135 leden op ongeveer 100 adressen. Vanuit haar grondslag streeft de bond naar een maatschappij waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden volwaardig kan functioneren.

Veel leden komen graag naar de 7 ontmoetingsmiddagen per jaar die gehouden worden in de grote zaal van de Kickerthoek. Op die middagen zijn er informatieve presentaties maar er is ook gelegenheid voor ontmoeting en gezelligheid. Kijk in het blok Agenda hierboven om de komende activiteiten van onze afdeling te bekijken.

Acht keer per jaar verschijnt het PCOB Magazine, uitgegeven door de landelijke organisatie met als bijlage de plaatselijke Nieuwsbrief.

Maar er is meer:
  • Zo kunnen leden terecht bij vrijwillige deskundigen die willen helpen bij het invullen van de belasting. Deze vrijwilligers (HUBA’s) worden jaarlijks bijgeschoold.
  • Indien leden zelf geen oplossing hebben voor een thuisklusje dan wil Theo Rust hen graag helpen.
  • Drie keer per jaar is er een uitje: Pannenkoeken eten, Chinees tafelen en een bustocht.
  • Omzien naar elkaar is een belangrijk punt voor ons. De dames van Lief&Leed besteden aandacht aan diegenen die het moeilijk hebben, maar ook aan jarigen en jubilarissen.
  • Op landelijk niveau behartigt de PCOB de belangen van ouderen en lokaal gebeurt dat bij ons op gemeentelijk niveau o.a. via de Coalitie Midden-Delfland Senioren en de Adviesraad Sociaal Domein.

Kortom, de PCOB in Den Hoorn is een fijne club waar u zich snel thuis zult voelen en die u als nieuw lid van harte zal verwelkomen.

U kunt lid worden door contact op te nemen met het verenigingsbureau, maar u kunt zich ook direct bij de afdeling melden. De ledenadministratie wordt verzorgd door Jan Eijgenraam, email: eijgenraam.jan@gmail.com of tel. 015 261 54 65

Wij willen een lidmaatschap graag voor iedereen betaalbaar houden en doen daarom (niet vergeefs) een beroep op de solidariteit van onze leden.

De minimum contributie voor 2024 voor PCOB Den Hoorn bedraagt € 28 per jaar (landelijke richtlijn € 35) voor een individueel lidmaatschap. De afdeling draagt daarvan € 23,65 af aan het landelijke verenigingsbureau.

Voor een partnerlidmaatschap geldt een minimum contributie van € 45 (richtlijn € 58) en de afdracht daarvan is € 42,35.

Wij kunnen de minimum contributie zo laag houden omdat veel leden bereid zijn om méér te betalen dan de genoemde minimum bedragen.

 

De bedragen voor toeslagen veranderen in 2024 – wat betekent dit voor u?
Meer dan de helft van de Nederlanders ontvangt een toeslag.
Hebt u huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget? Deze bedragen gaan in 2024 allemaal omhoog.
Alleen de zorgtoeslag gaat een stuk omlaag. Dit komt omdat de eenmalige verhoging van 2023 in 2024 vervalt.

In 2024 kunnen meer mensen huurtoeslag krijgen. Krijgt u deze toeslagen nog niet?
Dan is het goed om te checken of u er in 2024 recht op krijgt.

 

De zorgtoeslag is de enige toeslag die in 2024 omlaag gaat. In 2023 is de zorgtoeslag eenmalig met een extra bedrag verhoogd.
Maar in 2024 vervalt deze verhoging weer. Het bedrag dat u hierdoor minder krijgt, kan oplopen tot € 32 per maand.
Sommige mensen krijgen misschien helemaal geen toeslag meer.

 

 

 

Contact

Margo Eijgenraam-van den Top

E: margovandentop@gmail.com

Let op: Acquisitie op bovenstaand e-mail adres wordt niet op prijs gesteld!

Onze werkwijze

De PCOB laat, vanuit het christelijk sociaal gedachtegoed, een eigen geluid horen. Leden van de PCOB maken deel uit van een maatschappelijke beweging die zich inzet voor alle ouderen.
We zoeken in onze werkwijze steeds naar wegen waarmee het ‘zelfoplossend vermogen’ van het individu, het ‘samen’ in de groep of kleine kring en het ‘samen’ in de samenleving worden versterkt.