Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling De Westereen

Wie zijn wij?

PCOB – Afdeling  “De Westereen”
De Afdeling “De Westereen”  van de PCOB in de gemeente Dantumadiel werd opgericht in het jaar 1986  de leden komen uit de diverse dorpen in de gemeente Dantumadiel.

Wat doen wij?

De afdeling organiseert zes keer per winterseizoen een ledenbijeenkomst op de donderdagmiddag, waarop informatieverstrekking en gezelligheid centraal staan. Daarnaast wordt een adventsviering en nieuwjaarsviering gehouden. En tenslotte als afsluiting van het seizoen een uitstapje. De bijeenkomsten worden gehouden in “de Ferbiningstsjerke” in De Westereen. Aanvang 14.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Dhr. S. Dijkstra (Sietse)

E: s.dijkstra15@knid.nl