Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling De Westereen

Wie zijn wij?

PCOB – Afdeling  “De Westereen”
De Afdeling “De Westereen”  van de PCOB in de gemeente Dantumadiel werd opgericht in het jaar 1986  de leden komen uit de diverse dorpen in de gemeente Dantumadiel.

Wat doen wij?

De afdeling organiseert zes keer per winterseizoen een ledenbijeenkomst op de donderdagmiddag, waarop informatieverstrekking en gezelligheid centraal staan. Daarnaast wordt een adventsviering en nieuwjaarsviering gehouden. En tenslotte als afsluiting van het seizoen een uitstapje. De bijeenkomsten worden gehouden in “de Ferbiningstsjerke” in De Westereen. Aanvang 14.00 uur. Ook gasten zijn welkom.

Lidmaatschap.

Het lidmaatschap bedraagt € 33,- per jaar, en voor twee personen € 54,-. Tien keer per jaar ontvangen de leden het maandblad van de  KBO / PCOB.

Het Bestuur:

Voorzitter;                Mevr. H. Meetsma – Postma, Eksterstrjitte 4, 9271 CZ De Westereen

Tel. 0511445137

Secretaris:                 De heer S. Dijkstra, Ljurkstrjitte 23, 9269 NB Feanwâlden.

Tel. 0511 474367        

Penningmeester:      De heer K. Poelstra, Feintensloane 27, 9269 VB Feanwâlden.

Tel. 0511 472795      

Ledenadministrateur; Mevr. A. Wijbenga – Vonk, Ljiploane 23, 9269 NJ Feanwâlden

Tel. 0511 474262

Coördinator Activiteiten; Mevr. A. Papma- Schievink, Stinswei 19, 9269 TD  Feanwâlden.

Tel. 0511 472978

Lief en Leed;             Mevr, R. v.d. Broek – Rotteveel, Spoarstrjitte 6 9271 HC De Westereen

Tel. 0511441899

Contact

Dhr. S. Dijkstra (Sietse)

E: s.dijkstra15@knid.nl