Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling De Bjirmen-Tzummarum

Wie zijn wij?

Het bestuur van de afdeling De Bjirmen-Tzummarum van de PCOB stelt zich ten doel om, voor zover mogelijk, de belangen te behartigen van de oudere inwoners van Sexbierum-Pietersbierum, Oosterbierum en Tzummarum en hen ook regelmatig een ontspannen en informatieve middag te bezorgen.

Wat doen wij?

Het bestuur van de afdeling De Bjirmen-Tzummarum organiseert jaarlijks in de periode oktober tot en met april zes bijeenkomsten met zowel een ontspannen als een informatief karakter. In mei wordt het seizoen afgesloten met een leuk uitstapje.

Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op de centrale website.

Wat kunt u doen?

De PCOB organiseert het gehele jaar door activiteiten voor leden. Lees meer over deze activiteiten op de centrale website.

Wilt u zich actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met Jan van der Meulen, secretaris van de afdeling De Bjirmen-Tzummarum, tel. 0517-591748.

Contact

Dhr. J. van der Meulen (Jan)

E: famjvandermeulen@ziggo.nl