Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Castricum

Wie zijn wij?

De afdeling Castricum is nog een jonge afdeling, opgericht eind 2005 en heeft inmiddels een ledenbestand van 133 personen. (ultimo juni 2014)
Wij stellen ons ten doel de belangen van de oudere inwoners van de gem.Castricum(Akersloot-Castricum-Limmen) in de meest uitgebreide zin te behartigen. Maar ook hebben wij aandacht voor de participatie van de senioren. De ontmoeting, educatie, ontspanning en ledenservice zijn erg belangrijk.

Wat doen wij?

Het organiseren van bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling en voorzover mogelijk ook in samenwerking met de andere ouderenbonden, ANBO en de KBO.
Verder geven wij advies als het gaat om zorg, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit. Onze leden kunnen eventueel ook gebruikmaken van een belastinginvuller.
Op de landelijke website van de PCOB kan men diverse soorten van informatie bekijken en ook worden allerlei ledenvoordelen aangeboden.

Als plaatselijke afdeling zijn wij een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de andere lokale ouderenbonden, te weten de KBO en de ANBO en dit doen we onder de naam LSBO gem. Castricum (Lokaal samenwerkende bonden voor ouderen). Vanuit deze LSBO zijn we ook vertegenwoordigd in de WMO-raad van de gemeente Castricum.

De Zondagsociëteit 55+ organiseert regelmatig op de 2e zondag in de maand diverse activiteiten in Geesterhage. Hierover wordt bericht in de plaatselijke nieuwsbladen

De contributie voor 2015 is als volgt:
Voor een individueel lidmaatschap € 28,50 per jaar
Voor een leefverband (2 personen) € 50,– per jaar

Bankrekeningnummer: NL 93 ABNA 0810349981 t.n.v. PCOB afd. Castricum

Contact