Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Bodegraven-Reeuwijk

Wie zijn wij?

De afdeling Bodegraven-Reeuwijk van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Bodegraven en Reeuwijk in de meest uitgebreide zin te behartigen.

Op de locatie van onze website die los staat van onze web ruimte bij de landelijke PCOB website:

PCOB Bodegraven- Reeuwijk

leest u meer over ons. Op deze locale webruimte vindt u ook meer gegevens om contact met ons op te nemen. Op elke pagina staat rechtsboven de link naar de landelijke PCOB.

Wat doen wij?

Het bestuur van de afdeling Bodegraven-Reeuwijk organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op de website van de landelijke PCOB (de centrale website).

Wat kunt u doen?

De PCOB organiseert het gehele jaar door activiteiten voor leden. Lees meer over deze activiteiten op de centrale website. Op onze locale webruimte leest u meer over activiteiten van onze afdeling. Voor het secretariaat van onze afdeling is momenteel niemand aangewezen. De functie secretaris is vacant.

Wilt u zich actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact met ons op. Contact adressen vindt u op onze website.

Wij hebben naast prive adressen van bestuursleden en medewerkers een algemeen post adres:
PCOB Bodegraven-Reeuwijk
Rijngaarde 5
2411 EV Bodegraven-Reeuwijk

Contact

Mevr. M. van Popering

E: vanpee@ziggo.nl