Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Barneveld

Zie voor de meest actuele informatie 

http://www.pcob-barneveld.nl/

Informatie over onze afdeling:

Onze PCOB-afdeling Barneveld is opgericht in 1987 en telt momenteel ongeveer 350 leden.

Identiteit:  De inspiratie van ons handelen en denken vinden wij in de Bijbel. Van hieruit kunnen wij onze Protestantse-Christelijke identiteit gestalte geven.

Wat biedt de PCOB afdeling Barneveld u?

Belangenbehartiging.
De PCOB heeft gesprekken met de wethouder en de politieke partijen op het gebied van inkomen, zorg, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.
Inspraak in het beleidsplan m.b.t. de WMO en zitting in de WMO-raad.
Hierin werken we samen met de PCOB afd. Voorthuizen.
Wij hebben zitting in de Seniorenraad van de gemeente Barneveld.

Communicatie
Via de Nieuwsbrief van de afdeling Barneveld krijgt u de maanden september t/m mei informatie over de belangen van onze afdeling.
Het landelijk magazine Perspectief ontvangt u tien keer per jaar.
Ook geven wij informatie in de plaatselijke dagbladen en kerkbladen.

Voorlichting en ontmoeting   
De ledenbijeenkomsten worden gehouden ineen zaal van de Emmaüskerk, Groen van Prinstererlaan 2, elke tweede donderdag van de maanden september t/m april. Aanvang 14.30 uur.
De onderwerpen zijn zeer gevarieerd.
Gasten zijn van harte welkom.

Wij leven mee
Een actieve en meelevende groep heeft zitting in de commissie van “Wij leven mee”.
Bezoeken worden er gebracht bij zieken. Felicitaties gaan naar jubilerende leden. Er wordt aandacht geschonken aan de nabestaanden, die iemand moeten missen. Talloze kaarten worden er verstuurd.

Reizen
Elk jaar wordt er een hele en een halve dagtocht georganiseerd.

Belastingadviseur
U kunt geholpen worden bij het invullen van uw belastingformulier.

 

Wij hopen dat u zich aanmeldt als lid van onze PCOB afdeling (of als komend lid van elders). U kunt zich aanmelden bij de secretaris van onze afdeling.
secretaris@pcob-barneveld.nl

U bent van harte welkom!

Contact

Secretaris : dhr. Gertjan Everhardus

E: secretaris@pcob-barneveld.nl