Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Assen

Wie zijn wij
De afdeling Assen is in 1978 opgericht en heeft meer dan 600 leden. Een groot aantal van deze leden zet zich actief in voor de plaatselijke afdeling, ieder naar eigen gaven: als bestuurslid, contactpersoon, bezorger, belastinginvuller enzovoort.
 
Op de ledenmiddag over ‘Identiteit’ bleek, dat de aanwezige leden met name de christelijke identiteit belangrijk vinden. Dit uit zich door God liefhebben boven alles en de naaste als uzelf. Dat moet blijken uit gedrag en levensstijl. Ook staat de PCOB voor materiële belangenbehartiging.
 
In 2017 bedraagt de contributie 34 euro voor alleengaanden en 52 euro voor echtparen of samenwonenden.

Contact