Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Andijk

Wie zijn wij?

De afdeling Andijk van de Protestants Christelijke Ouderen Bond – kortweg: PCOB-Andijk – is een levendige seniorenorganisatie voor actieve vijftigplussers (‘actiefplussers’) in Andijk. Wij stellen ons ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Andijk in de meest uitgebreide zin te behartigen. Voor onze 250 leden organiseren wij regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit. De grote kracht van de PCOB in Andijk is dat onze leden, waar nodig, naar elkaar omzien. Een lidmaatschap van de PCOB Andijk: het zorgt voor gezelligheid en zingeving.

Landelijk werkt de PCOB nauw samen met de Unie KBO (Katholieke Bond van Ouderen). Ook in Andijk werken wij waar mogelijk samen met de afdeling Andijk van de KBO binnen de LSBO (Lokaal Samenwerkende Bonden voor Ouderen). Zo komen wij samen op voor de belangen van senioren in onze gemeente Medemblik.

Ouderen in Andijk

Meer dan 20% van de Andijkers is 65 of ouder. Daarmee maken ouderen een belangrijk deel uit van de Andijker samenleving. Samen met andere belangenbehartigers komt de PCOB Andijk op voor de belangen van senioren in Andijk. Zo maken wij ons sterk voor goed openbaar vervoer, voor goede woon- en winkelvoorzieningen voor ouderen en zetten wij ons in om eenzaamheid te bestrijden. Door lid te worden van de PCOB-Andijk, kunnen wij ook uw belangen beter behartigen. De PCOB Andijk maakt samen met de KBO-Andijk en de Zonnebloem-Andijk deel uit van de Lokaal Samenwerkende Bonden voor Ouderen Andijk (LSBO). Via de LSBO werken we met diverse partijen samen in de SOM: Samenwerkende Ouderen Medemblik. Ook is er goed contact met de Dorpsraad Andijk, die zich ook sterk maakt voor de ouderen in Andijk.

Belangenbehartiging lijkt op touw trekken. Soms trek je aan het langste en soms aan het kortste eind. Als je met meerdere partijen in gezamenlijkheid de strategie uitzet en samen de goede richting op trekt, trek je vaker aan het langste eind. Dat is de kracht van samenwerking. Samen ben je sterker en bereik je meer. Met samenwerken kunnen we de belangen van de mensen waarvoor we feitelijk werken, u, effectief behartigen.

Wat doen wij?

Het bestuur van de Afdeling Andijk organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit. Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op de centrale website.

Activiteiten

De PCOB-Andijk organiseert met grote regelmaat allerlei interessante activiteiten. Lezingen, bedrijfsbezoeken en meer.

In de zomer gaan we samen fietsen en kent u onze ‘Grijze Borrels’ al? Een uitstekende manier om informeel andere leden van ouderenbonden te ontmoeten, in een van de dorpshuizen van Andijk. Twee keer per jaar organiseren we samen met de KBO-Andijk en de Zonnebloem-Andijk bovendien een dagtocht en brengen we een bezoek aan een bezienswaardigheid in Nederland. 

Interesse? Kom vrijblijvend eerst eens kijken bij een van onze bijeenkomsten. Zie de agenda in de Andijker.

Wilt u zich actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de afdeling.

 

Contact

Mevr. A.M. Kooiman-Oegema (Anne Marie)

E: annemarie@nannekooiman.nl