Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Alphen aan den Rijn

Wie zijn wij?
 • De PCOB behartigt uw belangen als senior
 • Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.
 • In de Seniorencoalitie werken we samen met ANBO, NOOM en Koepel Gepensioneerden.
 • In Alphen aan den Rijn is het motto: “Samen doen, wat samen kan” met alle ouderenorganisaties.

Wat doen wij als PCOB

Waaraan willen wij als PCOB aandacht geven?
Door de PCOB landelijk worden zes thema’s aangegeven t.w. Wonen, Welzijn en zorg, Veiligheid, Koopkracht, Digitalisering en Zingeving. Waar mee senioren langer, gelukkig, zelfstandig en zinvol te kunnen leven.
Wat kan de PCOB daar zelf aan doen?
Bepaalde belangenbehartiging is zo ingewikkeld, tijdrovend, de PCOB is met 375 leden te klein en heeft daardoor minder overredingskracht dan een gezamenlijke aanpak. Door samenwerking zijn er meer kansen voor een betere afwikkeling. De PCOB zoekt naar een bredere organisatie.

PCOB: Zelf, Gezamenlijk of Landelijk

Als PCOB hebben we een keuze gemaakt hoe we het beste zelf, gezamenlijk of landelijk ondersteuning kunnen geven aan onze leden en welke belangenbehartiging wij als PCOB kunnen of moeten of laten doen.

Zelf doen:
(met als uitgangspunt: Barmhartigheid en Zingeving)

 • Activiteiten: Vrijwilligers Ouderen Adviseur (VOA), Hulp bij belasting (HUBA), Lief &, Leed, Verjaardagskaarten, Paas- en Kerstzangdiensten, Uitstapjes, Samen lunchen, Wonen en Zorg & Welzijn.
 • Communicatie: PCOB nieuwsbrief, PCOB Magazine en Seniorennieuws
 • Mantelzorg: Aandacht besteden aan mantelzorg, vervangende zorg en respijtzorg
  “Mantelzorg nu en morgen”. (voor de korte en lange termijn)
 • Korting: ziekenkostenverzekering

Gezamenlijk

KBO en PCOB-Alphen
Bezorgen  Seniorennieuws
Overleg samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO)
Belangenbehartiging in de eigen gemeente wordt belangrijker. Steeds meer taken en verantwoordelijkheden van de landelijke overheid komen bij de gemeente te liggen.

 • Commissie Wonen:
 • Commissie Zorg en Welzijn: Ouderenmishandeling, Slachtofferhulp, Wij met medicijnen, Preventieve gezondheid, Eenzaamheid
 • Werkgroep Activiteiten: Museumbus, Vrijwilligersbedankje, Fietstochten, Film, Lustrumbijeenkomst, Aandacht bij verkiezingen

Landelijk
ANBO-PCOB
Koopkracht, Arbeid, Ondersteuning
Wat kunt u doen?
Wilt u zich actief inzetten? Dat kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met één van onze vrijwilligers

Contact

Dhr. W. A. van der Tang

E: secretaris.pcob@senioren-alphen.nl