Workshop Positieve Gezondheisd

18 Oct 2022 Tiel 14:00 uur De Vier Gravinnen

dinsdag 18 oktoberworkshop Positieve Gezondheid

Deze middag zijn te gast Corrie Boom en AnneMarie Oosterwijk,
ambassadeurspositievegezondheid.

Zie uitnodiging op pagina 7 van “Rotonde”  ( herfst nummer) 
locatie: De Vier Gravinnen

tijd: 14:00 16:00 uur   
opgave voor 16 oktober:

Lia Gernaert, 0344613601;
liagernaert@simpc.nl

Ted de Kort, 0344622973;
a.kort37@upcmail.nl

dinsdag 15 november : een hernieuwde afspraak met Eric Borrias, een van de
mees
t gevraagde vertellers van ons land. Hij vertelt over:
de 100 jarige man die uit het raam klom
locatie : gebouw De Schakel, Scheeringlaan 4a, 4001 WJ Tiel,

tijd: 14:00 16:00 uur


Allan wordt 100 en dat wordt groots gevierd in het bejaardentehuis, behalve dan dat de

jarige het op zijn heupen krijgt en vertrekt, kort voordat het feest losbarst. De tijd die hem

rest kan hij beter besteden, vindt hij en hij klimt uit het raam en verdwijnt. Allan is een

nuchter type dat weinig tot geen angst kent en die verder niet al te lang stilstaat bij zijn

beslissingen, maar ad hoc handelt en het avontuur op zijn hoogbejaarde leeftijd niet

schuwt. Met alle gevolgen van dien…

vrijdag 9 december : Kerstviering; één viering voor zowel KBOals PCOB leden.

Meer informatie komt in de Rotonde van november, maar u kunt de avond
van 9
december wel alvast in uw agenda noteren.

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden