Ledenvergadering PCOB Stiens eo Alde Fryske Tjerken!

13 Feb 2024 Stiens eo Aanvang 14:30 uur. De Hege Stins, Gijsbert Japicxstrjitte, Stiens

Wat is het lot van de Alde Fryske Tjerken? De kerken van onze ouders en voorouders!

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden