Wandelen met De Jacobijner

15 Feb 2022 Leeuwarden 13:30 - 14:30 uur Wijkcentrum Eeltsje's Hiem, Pieter Sipmawei 11, 8915 DZ Leeuwarden

Een middagwandeling met de Jacobijner is één van de activiteiten van De Jacobijner Wijkgemeente  van de Protestantse Gemeente Leeuwarden. Met als doel het contact tussen de gemeenteleden te versterken – Samenjacobijner. We maken een wandeling van maximaal een uur. Het idee is om met een groep twee aan twee te wandelen, waarbij we nu en dan wisselen van wandelpartner. Elke derde dinsdag van de maand is er de middagwandling.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met samenjacobijner@jacobijner.nl 

 

Mari-Joke Veenboer-Bakker  T 058 2160431
Titia Visser-Oostinga                T 058 2133103
Grieteke Vos-Spijksma             M 06 38283895

Leden van PCOB Leeuwarden kunnen mee te doen aan de middagwandeling.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden