Wandelen met Samenjacobijner

20 Jul 2022 Leeuwarden 19:00 - 20:00 uur Wijkcentrum Eeltsje's Hiem, Pieter Sipmawei 11, 8915 DZ Leeuwarden

 Een wandeling met de Jacobijner is één van de activiteiten van De Jacobijner Wijkgemeente  van de Protestantse Gemeente Leeuwarden. Met als doel het contact tussen de gemeenteleden te versterken – Samenjacobijner. We maken een wandeling van maximaal een uur. Het idee is om met een groep twee aan twee te wandelen, waarbij we nu en dan wisselen van wandelpartner. Tijdens de wintermaanden hebben we steeds op de dinsdagmiddag gewandeld.
Elke derde woensdagavond in de maand.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met samenjacobijner@jacobijner.nl 

 

Mari-Joke Veenboer-Bakker  T 058 2160431
Titia Visser-Oostinga                T 058 2133103
Grieteke Vos-Spijksma             M 06 38283895

Leden van PCOB Leeuwarden kunnen mee te doen aan de avondwandeling.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet