Datum:
Tijd:
Locatie: De Haven Waalwijk

Ledenmiddag KBO-PCOB 1 oktober

We hebben uitgenodigd de Stichting ZoZW. Zorgen om onze zorg Waalwijk.
De stichting bouwt aan een sterker draagvlak voor het behoud van kwaliteit in de zorg voor alle inwoners van Waalwijk.
Zij hebben op bestuurlijk niveau regelmatig overleg met ETZ ziekenhuis en de gemeente en werken aan een duurzaam en werkzaam zorgplan in 2025.
De ouderen van Waalwijk groeien in aantal en vormen bij elkaar een bijzonder serieuze groep.
Het zijn de mensen uit onze historie, bouwers van ons heden en met een uitzicht op een toekomst dank zij een goede zorg. Dat moeten we koesteren.
Het zorgprofiel van het ETZ in Waalwijk is veranderd. De zorgprofielen komen in de knel. Vroeg of laat lopen we meer kans om Zorg nodig te hebben, zo niet nú, dan wel later. Zorg dient zo dicht mogelijk in de buurt te zijn.
Frans van der Gouw en Tini Voogd van de stichting gaan met u in debat en waar u ook de nodige vragen aan kwijt kunt.
Om het broodnodige draagvlak te krijgen, hebben we een anonieme vragenlijst bij de nieuwsbrief toegevoegd. Vult u de vragenlijst a.u.b. in.
U kunt de ingevulde lijst inleveren bij Ruud Heinen, Prof. Struyckenstraat 8, 5142 CM Waalwijk en bij Tiny Friemann-Bos, Reigersbekstraat 17, 5143 CG Waalwijk, of neem uw ingevulde lijst mee op
1 oktober a.s.
Invullen kan ook via onze website: www.pcob.nl/uw-afdeling/waalwijk.
Kom en praat mee over de toekomst van ons Waalwijkse ziekenhuis.
We nemen de voorzorgsmaatregelen rondom COVID 19 in acht.