Verslag Ledenmiddag 16 april 2024

16 Apr 2024 Noordoostpolder MFC Nieuw Jeruzalemkerk zaal 8

Verslag Ledenmiddag 16-04-2024

Janna verwelkomt iedereen en in het bijzonder Sippy Tigchelaar en Janke Schuring die vanmiddag samen de presentatie gaan doen.

Vervolgens leest Janna uit “ een jaar met de Bijbel” psalm 8 en zingen we samen de 4 verzen van “Zie de zon, zie de maan” en gaat ons daarna voor in gebed,

Daarna volgen de mededelingen van het bestuur :

We gedenken 2 leden die sinds de jaarvergadering zijn overleden. Ook verwelkomen we 5 nieuwe leden.  De jaarlijkse busreis staat gepland op 28 mei en het uitstapje op 17 juli a.s  naar het Vlechtmuseum in Noordwolde.

Hierna is het woord aan Sippy Tigchelaar die ons gaat vertellen  over   haar boek  “Schippersvrouwen” dat ze schreef, samen met journaliste Alice Booij. Sippy Tigichelaar was tot voor kort werkzaam bij de NOS en Omrop Fryslân    en versloeg tientallen jaren   het Skûtsjesilen.

 In het boek zijn de verhalen van 15   Friese schippersvrouwen en hun dochters, die nog onder zeil voeren, verwerkt.  Hun rol is onderbelicht terwijl zij in de vrachtvaart een zeer belangrijke rol vervulden.

Sippy Tigchelaar vertelt uitgebreid en met enthousiasme over deze sterkte vrouwen en ondersteunt haar verhalen met bijzonder beeldmateriaal. De schippersvrouwen werkten hard mee aan boord en waren, zonder erbij stil te staan, heel   geëmancipeerd.  Hun dochters vertelden: “Heit was de baas maar Mem was de schipper”. Het gezinsleven van de schippersfamilie speelde zich af in een hele kleine roef.  Op een paar vierkante meter moest de schippersvrouw koken,  eten,   de was doen en de kinderen speelden er.  Vaak deed ze ook de boekhouding en als het zo uitkwam ging ze naar de beurs.  Maar ook bij het varen was de schippersvrouw onmisbaar, geregeld stond ze aan het roer of de fok of trok ze het skûtsje als er geen wind stond.  Omdat er in die tijd geen schippersinternaten bestonden werd er thuisonderwijs gegeven of werden de kinderen aan wal bij gastgezinnen ondergebracht.  Hetgeen, in  het laatste geval, soms tot een bepaalde mate van verwijdering leidde tussen ouders en kinderen.

Sippy Tigchelaar ging deze middag ook in gesprek met Janke Schuring-Wijkstra, die in Emmeloord woont en zij vertelt over het leven aan boord van hun skûtsje. Eén van de verhalen in het boek gaat ook over haar leven als schippersdochter en later als schippersvrouw.   

Ook interessant en eigenlijk best wel schokkend was het om te horen hoe de maatschappij in vroeger dagen tegen schippersmensen aankeek en hoe ze behandeld werden in de dorpen en steden die ze aandeden in hun werk. Tijdens de presentatie komen veel vragen los, die de beide dames welwillend beantwoorden.

Wanneer er geen vragen meer zijn bedankt Janna de beide dames heel hartelijk voor hun boeiende verhalen en overhandigt Sippy Tigchelaar de afgesproken vergoeding en Janke Schuring een cadeaubon en beide dames een kleurige bos tulpen en een “gids” over de Noordoostpolder.

Al met al een mooie en interessante middag met verhalen over een recente geschiedenis waarvan we ons nu nog maar we bij voor kunnen stellen.

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden