Verkeersveiligheid senioren en de fiets

28 Feb 2023 Leeuwarden 14:30 uur - 16:30 uur Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden. T 058 21609008 (kerkgebouw)

Met plezier samen fietsen

Een gezellige thema-middag waar 60-plussers belangrijke informatie krijgen die hun kennis en vaardigheden kunnen vergroten. De ervaring van de fietserbond is dat de aanwezigen hierdoor prettiger, comfortabeler en veiliger kunnen blijven fietsen. Met aandacht voor waar je de fiets specifiek voor gebruikt – toertochtjes, boodschappen, familiebezoek, fietsen met kleinkinderen – kijken we samen met u naar u en uw fiets(gebruik).

De Fietsersbond zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen en levert daarmee een bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief Nederland én aan fietsgeluk voor iedereen!

Uitgenodigd is Kees Maurits, beleidsdviseur Fiets van de Fietsersbond

Vooraf aan deze bijeenkomst de Jaarvergadering van PCOB-Leeuwarden

Voor de agenda zie de nieuwsbrief PCOB Leeuwarden, laatste pagina.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden