Datum:
Locatie: MCF de Wier

Leden middag afdeling Ureterp

26 September  2018 Voorlichting Hart en vaat ziekten   Spreekster Mevr. D de Vries Leeuwarden.

24 Oktober      2018  Regiomiddag.  Uit het leven gegrepen

28 November 2018  Dhr Bijlsma Broeksterwoude  met  de natuur op zijn mooist.

23 Januari    2019 Dhr Louwsma Stiens met  het weer van alle dag maar niet alle daags.

Een feestelijke  jaarvergadering met huldiging jubilarissen.

27 Februari   2019   Mevr. Leeftink   Assen  met  Beleef de natuur.

27  Maart      2019   Dhr van IJs       Arum met   Zonsopgang tot agen zonsomndergang.

Alle middagen beginnen om 14.00 uur in mfc  de Wier  ureterp

D de Boer