Uitnodiging voor politiek debat over seniorvriendelijke provincie op 7 maart 2023

7 Mar 2023 Waddinxveen 10.00-12.45 zalencentrum Rehoboth, Wilhelminastraat 2, Berkel en Rodenrijs

Uitnodiging voor politiek debat over seniorvriendelijke provincie op 7 maart 2023

KBO-PCOB Zuid-Holland organiseert op 7 maart a.s. van 10.30 tot 12.45 uur in zalencentrum Rehoboth, Wilhelminastraat 2, Berkel en Rodenrijs een verkiezingsdebat over de seniorvriendelijke provincie. Inloop vanaf 10.00 uur. Leden van KBO en PCOB zijn van harte welkom! Aanmelding vooraf is nodig.

Het debat vindt plaats in het kader van de verkiezingen voor Provinciale Staten op 15 maart a.s. Het debat is een mooie gelegenheid te horen wat de meningen zijn van politieke partijen over seniorvriendelijk wonen, mobiliteit, groene omgeving en een provincie, waarin iedereen kan meedoen. Vertegenwoordigers van meerdere politieke partijen discussiëren aan de hand van stellingen over deze onderwerpen. Debatleider is Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB. Na het debat is er een lunch. Toegang is gratis. Wilt u aanwezig zijn bij dit debat? Dan moet u zich voor 15 februari 2023 aanmelden via e-mail: info@kbozuidholland.nl. Of per tel. 010-5218299. Bereikbaar op ma. t/m do. van 09.00 – 12.00 uur.

Wonen

Stelling:
Woonvormen voor senioren meer faciliteren.
Gelet op het stijgende aantal 65-plus huishoudens in Zuid-Holland moet de provincie met bredere maatregelen  de realisering van passende en levensloopbestendige woonvormen voor senioren stimuleren.

Actieve ondersteuning bij opstellen woonzorgvisies
De provincie Zuid-Holland moet actiever zijn in het aanbieden van faciliteiten en subsidie om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van woonzorgvisies en het realiseren van vernieuwende woonzorgconcepten.

Meer bouwen voor alleenstaande
De provinsie Zuid-Holland moet bij haar programmatische woningaanpak meer inzetten op planning en realisering van toekomstbestendige woningen voor de ze doelgroep

Mobiliteit

 Beschikbaarheid openbaar vervoer
De provinsie maakt bij eventueel schrappen van buslijnen een zorgvuldige afweging tussen efficiency tegenover beschikbaarheid en fijnmazigheid van het openbaarvervoer. Bij deze afweging hoort de provincie de publieke rol van het openbaar vervoer centraal te stellen.

 

Adres: zalencentrum Rehoboth, Wilhelminastraat 2, Berkel en Rodenrijs

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden