TOER DE BOER 2023 – Boerderijenroute rondom Leeuwarden

22 Apr 2023 Leeuwarden 10:00 uur - 16:00 uur Volgens route rondom Leeuwraden

Boeren zetten hun deuren voor jou open! Kom jij ook?
De 15 dielnimmende boeren oan “toer de boer” litte sjen wat sy op harren bedriuw oan natuerynklusive duorsume lânbou dogge. Tink dêrby oan kij yn de greide, greidefûgelbehear, krûderyk gerslân, foerhagen, boaiemprojekten en lokaal iten út de streek. De boeren passe yn harren bedriuwsfiering hieltyd mear natuer ta en dêr binne se grutsk op. Se wolle sjen litte dat sy in positive bydrage leverje kinne oan bioferskaat, klimaat en lânskip.*

Jong en oud, iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen bij de boerenbedrijven. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd. Van springkussens tot speurtochten, weidesafari en koffie op het voerpad, de boeren hebben er zin in! Trek gekregen? Horecabedrijven op de route verwelkomen mensen met een boerenspecialiteit. De moeite waard om per fiets, wandelend of met de auto deze ‘Toer de boer’ te doen! Op de website van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw is een overzichtskaart met alle boerderijen en een programma per bedrijf te vinden.

Zie ook: “toer de boer” 
Let op: Honden zijn niet welkom. Ze kunnen drager zijn van de parasiet Neospora waardoor koeien te vroeg van hun kalf bevallen.

 

 

 

*De deelnemende boeren aan ‘Toer de Boer’ laten zien wat zij doen aan natuur-inclusieve duurzame landbouw op hun bedrijf. Denk aan koeien in de wei, weidevogelbeheer, kruidenrijk grasland, voederhagen, bodemprojecten en lokaal voedsel uit de streek. De boeren passen steeds meer natuur toe in hun bedrijfsvoering en daar zijn ze trots op. Ze willen laten zien dat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteit, klimaat en landschap.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden