Datum:
Tijd:
Locatie: Scheeringlaan 4a Tiel

Ledenbijeenkomst PCOB

dinsdag 20 oktober    Ledenbijeenkomst.
Locatie het AVGN gebouw, Scheerinlaan 4a;  aanvang 14.00 uur

De heer P. v.d. Schaaf voormalig directeur van de muziekschool De plantage
geeft tekst en uitleg over Beethoven. Het is immers het Beethovenjaar.
Beethoven is geboren op 16 december 1770, dus 250 jaar gelden

dinsdag 15 december 14.00 uur
Kerstviering PCOB, wordt nog nader ingevuld.

dinsdag 15 december
Kerstviering KBO in De Vier Gravinnen