Themamiddag gezamenlijke bonden PCOB KBO StAbs Noordoostpolder

21 Feb 2023 Noordoostpolder 14.00 uur MFC Nieuw Jeruzalemkerk Emmeloord

21 Februari:  Themamiddag in het kader van het Lokaal Preventie-akkoord Noordoostpolder.

Gezond ouder worden is iets wat men graag wil; maar ook iets wat soms niet zo gemakkelijk is.

Mark Hofstede en Linda van den Berg, Preventiewerkers van Tactus Verslavingszorg, informeren ons over wat medicijngebruik bijvoorbeeld in combinatie met alcohol kan doen. Zij kunnen uw vragen hierover beantwoorden, geven informatie, voorbeelden en tips. Een actieve presentatie!

Berry van Dam van Carrefour – onderdeel van de Tintengroep – neemt u mee naar de geheimen van de Blue Zones, gebieden waar mensen heel oud worden, vaak over de honderd, grotendeels zonder chronische ziekten en zonder mentale aftakeling. Wat is er van bekend en kunnen wij daar ook iets aan hebben? En zo ja hoe dan?

U kunt kennismaken met wethouder Sacha Werkman die ons verder bij zal praten over sociale- en welzijnsaangelegen-heden binnen de Noordoostpolder.

Datum: dinsdag 21 februari a.s.

Locatie: zalencentrum van de Nieuw Jeruzalemkerk, Corn. Dirkszplein 10, Emmeloord.

Aanvang: 14.00 uur (zaal open 13.15 uur)

Entree is gratis. U hoeft geen lid van de ouderenbond te zijn!

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden